hits

Et mer oljeavhengig Norge: Skatteinntekter per fylke

kommentarer

Nye tall fra SSB viser at oljeskattene øker med 11 mrd hittil i år sammenliknet med 2012. Vi ser ut til å bli mer og mer oljeavhengige.

Skatteinngangen fra oljå hittil i år er over 27% av samlet skatteinngang. Det kan endre seg gjennom året!

Nedenfor har jeg satt sammen en tabell hvor det tydelig kommer frem at utenom oljeskatter, ser bildet slik ut etter 4 måneder i 2013:

  • 20% av skatteinntektene kommer fra personer og bedrifter mv. i Rogaland og Hordaland.
  • 35% kommer tilsvarende fra Oslo og Akershus.
  • Aust-Agder, Nord-Trøndelag, og Sogn& Fjordane har 1,6-1,7% som andel.
  • Finnmark ligger lavere, men har få innbyggere kombinert med spesielt lave skattesatser.

Selvsagt må man justere disse tallene for innbyggertall og andel sysselsatte for å finne en riktigere liste, men nå som skattediskusjonen raser i media er sikkert disse tallene ekstra spennende.

Kan det være slik at skattereduksjoner på bedrifter (og senere personer) slår forskjellig ut i by og land?

Hvilke fylker bidrar mest til norske skatteinntekter? Hvilke fylker får mest skattekutt fra lavere bedrifts-skatt?   

 

Som sagt flere ganger tidligere er det kunnskapsrike mennesker fra hele landet som bor i byene, og gir sitt skattebidrag

For å bo i nærheten av storbyen må lønna holde til å betale "dyr" bolig, og slike lønninger gir høy skatteinntekt. Flere med høy utdanning finner jobb i og rundt storbyene, og spesielt tilknyttet oljenæringen.

Og en (liten) del av skatten går tilbake til distriktene i form av høyere landbruksstøtte og overføringer til småkommuner...