hits

Farvel lavrentebane!

kommentarer
27.april 2012 går nok inn i rentehistorien som dagen da renten egentlig ble satt opp igjen, etter finanskrisens fase 2. Det skyldes at på denne dagen kom varekonsum-tall som viste klar oppgang, og det ene lønnsoppgjør etter det andre kom over 4 %’en. Høsten vil vise lokale lønnstillegg høyere enn mange bransjer liker. Da øker også inflasjonen som Norges Bank styrer etter. Folks forventninger til egen lommebok og landets økonomi er også på vei opp igjen.

Videre viste konjunkturbarometeret at hjemmeindustrien gjør det så godt at det kompenserer for problemene i eksportsektorer som treindustrien. SSB skriver følgende: “Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2012 viser stabil vekst i industriproduksjonen. Samtidig fortsatte sysselsettingen å stige“.

Det er altså slik at oljeklyngen, byggenæringen og investeringer i offentlig sektor skaper et stort behov for arbeidskraft. Norge er en øy av velstand, mens arbeidsledigheten i Spania stiger til 5,6 millioner eller langt over 20%.

Boligprisene har også vist klare tegn på oppgang til gamle veksttakter. Kronen er sterk, men det ser ut til at vi uansett må leve med sterkere krone enn tidligere. Vi har en arbeidsledighet som er svært lav i internasjonal forstand, og 2,5-3% er lavt uansett.

Så med de økonomiske nøkkeltall som kom denne uken, er det nok mest trolig at renten settes opp neste gang. Sentralbanksjefen kan ikke finstyre arbeidsmarkedet og kronekursen fra kvartal til kvartal.

Så idag kan vi si farvel til lavrentebanen i Nord-Europas rike oljestat. Alt som kommer ned må en dag opp igjen, men hvor høyt renten kommer på 2-3 år tør jeg ikke ha noen formening om. Til det er verden for usikker.

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff