hits

Bølger av eldre, innvandrere og studenter

kommentarer
Befolkningsanalyser er blitt den nye “hype” innen utredning. Hver eneste dag leser vi om eldrebølge, flyttinger, fødsler og selvsagt innvandring. NyAnalyse har jobbet med disse problemstillingene helt fra oppstarten. Det er viktig fordi det har økonomiske og politiske konsekvenser, og ikke minst regionale virkninger.

I 2011 flyttet 79.500 mennesker til Norge, men mange flyttet også ut av landet. Nettoinnvandringen ble ca 47.000 personer som er et historisk høyt nivå. Dermed opplevde alle fylker i landet vekst i innbyggertallet. Det skjuler store forskjeller mellom regioner i Norge. I 2012 blir nettoinnvandringen trolig 20 prosent høyere, eller 10.000 flere. NyAnalyse har gjort flere regionale oppdrag, blant annet i Innlandet, hvor det er fraflytting av unge, særlig kvinner.

Rundt regnet 50 prosent av befolkningsveksten i fjor kom i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. Andre fylker er preget av fraflytting og det er innvandringen som holder innbyggerveksten oppe. Gjennom perioden 2006-2010 stanset sentraliseringen noe opp, og det var håp for fortsatt bærekraft i distrikts-Norge. De siste årene har innflyttingen igjen økt til Oslo-gryta, Vestlandet og Sør-Trøndelag. En åpenbar årsak bak dette er at universitetene ligger i byene. Er dere klar over at “yngrebølgen” også treffer oss? Med større kull som vil inn på høyere utdanning, som gir en tilleggsutfordring på studieplasser og studentboliger! Se hvor studentene bor her http://www.ssb.no/fobhoved/

Langt flere unge vil ta høyere utdanning enn før, og jobbene som krever høyere utdanning er oftest plassert i større regionsentra. Paradokset er at sjansen for å finne jobb i hjemkommunen blir mindre for hvert tiår som går. Alle partiene på Stortinget leter i den politiske verktøykassa for å snu en slik ubalanse.

Et positivt trekk ved utviklingen i Norge er at vi lever lenger. Vi får i gjennomsnitt flere leveår i landet. Det skal vi glede oss over. En nyfødt jente i år 2100, vil ifølge høyalternativet, leve 13 år lenger eller til hun er 96 år!

Samfunnsøkonomer flest forbinder dette med utfordringer som mangel på helsearbeidere og press på offentlige finanser. Det er riktig at vi tar utfordringene på alvor, men jeg er optimist.

En kombinasjon av teknologiforbedringer, økonomisk vekst og politisk nytenkning vil tvinge seg frem. Ikke noe annet land i Europa har bedre forutsetninger til å takle eldrebølgen, så lenge vi starter i dag. Jeg er invitert til å holde foredrag på en konferanse til høsten, så det kommer flere blogger om dette.

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff