hits

Et helt umulig boligmarked?

kommentarer
Kampen om boligene hardner til. Studenter, unge og arbeidsinnvandrere kjemper om de samme boligene – ofte i og rundt storbyene. Det gjelder å sikre seg egen bolig før utdannelsen er ferdig. Helt uenig. Friheten er borte i det øyeblikk gjelda tar kontroll over livet ditt.

Gjør ferdig studier og jobb noen år. Er du heldig finner du en samboer som kan betale halve husleia. Da har du fortsatt en mulighet til å leve på egen inntekt. Alternativet er at mamma og pappa tar opp lånet for deg eller kjøper bolig til deg. Det virker lukrativt, men gjør deg avhengig av foreldre som du har frigjort deg fra? Hvis du setter pris på boligbidrag, så spør i tide. Dagens 68ère har et høyere forbruk enn tidligere besteforeldre! Videre er det slik at mye penger i omløp gir rask prisvekst. AS Norge er for tiden veldig godt stilt, og en utfordring somi de fleste markeder er at forskjellene øker. Da må politikerne lete i verktøykassa. En ny æra for sosial boligplanlegging, støtte til utsatte grupper og flere studenthybler er ideer inn mot 2013-valget. Alle er enig om å øke byggingen, men hvor og hvordan strides det mye om. Stikkord er landbruksareal, markagrenser og reguleringsplaner i kommune-norge.

Prisene har blitt skyhøye over de siste 10 årene. Oljen, arbeidsmarkedet, og foreldres formuesvekst har skapt problemet. På den annen side er det historien om et folk som ble nyrike over natten, og hvor bolig er det store spare- og spekulasjonsobjektet. På mange måter vårt store konsumgode også.

I den nye boligrapporten som NyAnalyse lager i samarbeid med Huseiernes LF vil dere kunnne lese mer om boligutvikling og utfordringer for unge boligkjøpere. Et helt umulig marked, men mulig å forbedre?

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff