hits

Send takkekort til Polen, Sigbjørn!

kommentarer
På torsdag kom SSB med sine nye makroprognoser, og det ser lyst ut for Norge mot 2015! Vekst i fastlandsøkonomien med 3,6 % i år og 3,1 % i 2013.

En arbeidsledighet som kryper sakte opp fra 3,1 til 3,3%, og lønnsvekst på ca 4% i gjennomsnitt over flere år. Sterk befolkningsvekst og god utvikling i kjøpekraft gir videre 7% årlig vekst i boligpriser.

De dyktige, men nøkterne SSB økonomene kaller det “langvarig moderat konjunkturoppgang”. Utifra toppnivået på BNP, konsum, oljeinvesteringer og boligpriser; kunne vi sagt enklere “rett til himmels med Norge“? Hvis ikke resten av Europa trekker oss ned igjen… Men husk at utlendinger i Norge bygger landet. Uten dem, stopper Norge?

100.000 flere sysselsatte, minst halvparten utlendinger

Ja, for SSB skriver om en vekst i sysselsettingen på 100.000 fra 2.kvartal 2010 til 2.kvartal i år. Enda mer spennende blir det når vi vet at tallet på arbeidsinnvandrere har økt med 50.000 i omtrent samme periode. Fra før vet vi også at mer enn halve jobbveksten fra 2006, har vært utlendinger. Denne trenden fortsetter, og netto innvandring til Norge i 2012 blir rekordhøy.

Arbeidere fra Polen er i flertall. I 2011 kom det totalt 26.700 personer som følge av arbeidsinnvandring, eller 49 prosent av alle som innvandret. Det utgjør 3 000 flere

arbeidsinnvandrere enn i 2010. Sju av ti (19 300) av disse kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa, av dem flest polakker med 9 100.

Arbeidsinnvandring fra Litauen har også blitt betydelig, med i alt 5 600 personer siste året. Se mer her

Lavere produktivitetsvekst

En stor utfordring de siste årene for AS Norge er at produktivitetsveksten har falt tilbake fra tidligere høye nivåer. På lang sikt er produktivitet den viktigste driver av BNP veksten, slik NyAnalyse utredet i forbindelse med Virke-konferansen 2011. Det som er nytt når vi ser på tallenes tale i 2012, er at arbeidsinnvandring er årsaken bak lavere produktivitetsvekst. Bransjen som vokser sterkt er boligproduksjon ved hjelp av polske arbeidere. Og det drar ned målt effektivitet? Her er det flere nye utredninger som kommer til å komme.

Oslo-gryta “tettsted på snart 1 million mennesker”

Kompetansen trekker mot de store byene. Pengene og de gode jobbene støvsuger mindre steder for ungdommer. Tettstedet Oslo omfatter nå rundt 925.000 mennesker, and counting…

Vi har en voksende befolkning i alle fylker, men det skyldes historisk høy innvandring – ikke bare pga arbeid.

Takkekort til Polen?

Det er en viktig årsak til at det har gått såvidt bra å benytte milliarder på milliarder av oljepenger de siste 5 årene. Og det er faktisk ikke Finanskrisen.

Det er arbeidsmigrasjon innen EØS-området. For innflytting av ca 120.000 mennesker fra EØS-området, i tillegg til 60-70.000 svensker, har gitt oss et sjokk i arbeidstilbudet. Hør hva jeg sa til økonomi nett-TV i Sveits

Og dette hadde ikke regnemakerne i SSB eller finansdepartementet trodd var mulig. Presset i norsk økonomi – lønnsdannelse – rente; oppfører seg annerledes.

Sigbjørn Johnsen – du burde sende takkekort til både Polen og Sverige!

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff