hits

Skatt: Hardt press fra Sverige!

kommentarer
I forbindelse med fremleggelsen av NHOs økonomirapport ønsket næringspolitiske direktør Brubakk lavere selskapsskatt. Det virket malplassert, men nå forstår vi bedre hvorfor. Sverige har planlagt dette lenge, og NHO plukket det opp, eller?

De borgerlige i Sverige kjører opp tempoet i skattekuttene igjen. Det skal skapes jobber og tiltrekkes investeringer. De kutter overskuddsskatten for selskaper fra 26,3 til 22 %. I tillegg skal det gis fradrag for investeringer i private selskaper. Hver enkelt person kan få fradrag for halvparten av investeringer opp til 1,3 millioner svenske kroner. Det vil gi den enkelte 200.000 svenske kroner i lavere skatt!

Disse nye skattekuttene skaper hodebry hos norske politikere. Det er slik at Sverige har fjernet formuesskatten og arveavgiften for noen år tilbake. I Norge har vi fortsatt disse skattene. For de rødgrønne betyr dette flere utflagginger til Sverige eller investeringer som går “over kjølen”. Vi har langt høyere lønninger, og blir relativt svakere i konkurranseevne. Svensk krone er noe bedre mot norske enn man kunne frykte, men likevel…

For de borgerlige partiene begynner det å bli vanskeligere å prioritere skattekutt i et evt. budsjett for 2014. Både formuesskatt og arveavgift, lavere skatt på arbeid mm. skal tas. Det begynner å bli dyrt å kutte overskuddsskatt ned til 24-25% i tillegg, innføre fradrag for investeringer og skattefradrag i hjemmet (50.000 kr i Sverige).

I Sverige var ikke småbedriftsforeningen særlig fornøyd med lavere overskuddsskatt, ja – de vil heller ha lavere arbeidsgiveravgift og mindre sykelønnsutgifter.  Som tidligere økonomisk rådgiver for Høyres finanspolitikere er det lett bli noe svimmel av svenskene. Det er hardt press fra Sverige!

Heldigvis har ikke Sverige oljeboom’en.

Noen ganger lurer jeg på hvem som har oljepenger til å finansiere slike skattereduksjoner. Det er kanskje slik at Sverige skjønner at skattenivået betyr noe for sysselsetting og investeringer i privat næringsvirksomhet. Her på berget stoler vi mest på det svarte gullet. For tiden skaper det mer enn nok jobber…

I norsk sammenheng er skattekutt blitt det samme som kutt i velferd. Selv om vi har oljen. Så varsko her: Svenske velferdskutt kommer?

PS; norske skatteinntekter steg med ca 10% i årets første 7 måneder, eller 45 mrd kroner. Se tall her

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff