hits

Norsk landbruk bondefanget av grensehandel

kommentarer
Det har vært mye toll-tull i forbindelse med neste års statsbudsjett. Nå viser en ny rapport at norsk landbruk er bondefanget av grensehandel og raskere veibygging mellom Oslo-området og Sverige. I tillegg er familiene så fornøyd med sosiale og billige Harry-turer at trafikken øker og øker. På grunn av dette går ca 3500 årsverk tapt i landbruket, eller hele 7% av totale årsverk i næringen, ifølge ny analyse.

Jeg tenker at det blir utrolig dyrt for staten hvis det for hver milliard med veibygging, må bevilges 100 millioner i landsbruksstøtte. Det er ikke rart at SP og bøndene fikser på tollsatsene. All ny veibygging i Norge og hyttekjøp over grensen skviser den norske bonden.

Men la oss se litt på hva Norge egentlig driver med. Vi har jo som nasjon sagt NEI til EU to ganger. Vi selger dyre råvarer som olje, gass, laks, aluminum og littegranne Jarslberg. Subsidiert sier kritikerne. Så kjøper vi klær, elektronikk og innsatsvarer billig fra Asia, Øst-Europa og litt fra EU. Uten det særnorske avgiftsnivået som er lagt på franske oster og tyske biler, kunne vi hatt det billig også?

Diskusjonene om vi i verdens rikeste land bør straffe våre naboland, som har langt høyere arbeidsledighet, med proteksjonisme – er viktig at vi tar på alvor. Jeg må si at det gir dårlig samvittighet når dansker og andre EU-borgere beskylder oss for egokjør i handelen. Det er andre land som står imot proteksjonisme i krisestemningen med 20-25% arbeidsledighet. Nok om det.

Ifølge en ny rapport suser svenskehandelen av gårde med mellom 15-20 mrd kroner i året! Det betyr at norsk handel og AS Norge mister 7.700 årsverk, ifølge Nilf. Se rapporten her http://www.nilf.no/publikasjoner/artikler/2012/sysselsettingseffekter_av_grensehandel

De fleste jobbene går nok tapt i Østfold, Hedmark og andre fylker nær svenskegrensen. NyAnalyse har satt sammen tall på butikkomsetningen og det er ingen tvil om at særlig Østfold ligger langt lavere i omsetning per innbygger. Det er lettere å bli eiendoms-konge i Nordby enn i Moss, vil jeg tro. Det er ifølge Nilf såvidt mange virkninger av norsk grensehandel at nær 3500 jobber går “tapt” i landbruket. Tall hos SSB her http://www.ssb.no/jordbruk/

Det kan sikkert diskuteres. De operer med 24 mrd i “salgsinntekter” netto (før tilskudd) og 49.000 årsverk, og skriver en litt rar kommentar på et stort tap av jobber i landbruket; “Dermed oppstår også en ikke ubetydelig potensiell bieffekt av i form av redusert budsjettstøtte til jordbruket dels som følge av færre årsverk og dels som følge av lavere produksjonsvolum i jordbruket”. Motstandere av norsk landbruksstøtte bør dermed satse milliarder på lyntog mot EU…

Prisnivået i nabolandene er generelt lavere enn i Norge, for matvarer og alkoholfrie drikkevarer ble nivåforskjellen anslått til 36 prosent sammenlignet med Sverige/Danmark i 2010.

Og i tillegg er det hyggelig. Hør her: Folk oppgir også som årsak at det er sosialt å reise på handletur til Sverige, seier forskar ved NILF og prosjektleiar for rapporten, Anna Birgitte Milford.

Det er ikke snakk om at vi blir rikere for hver gang vi handler i Sverige. Jeg er overbevist om at min årlige harry-tur går i minus. Årsaken er enkel: Fryseren er for liten, jeg fyller bensin i Norge og vi kjøper ting vi ikke trenger. Men jeg tviler ikke på at bedre planlegging kan sikre gode kjøp og en lykkefølelse.

Neste gang vi drar til Sverige og Godisfabrikken, vil jeg helt sikkert tenke litt mer på norske småbruk i hele landet.

Men det er samferdselsministeren som har SKYLDA!

Se også blogg fra Gunnar Stavrum på Nettavisen.no

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff