hits

Gullkunder og drivkrefter for handels-Norge fremover

kommentarer
I morgen er det stor Handelskonferanse på SAS-hotellet i Oslo. Der spør man:

Hvor bor gullkundene i dag – og om 10 års tid? 

Dette har NyAnalyse utredet for Virke som naturlig nok er spesielt opptatt av dette tema.

De viktigste drivkreftene som påvirker konsum fremover er eldrebølgen, innvandringen og videre urbanisering, inkludert oljeboom’en på Vestlandet. Og selvsagt utviklingen i kjøpekraft for husholdningene.

1. Eldrebølgen: Flere kjøpesterke 65-75-åringer = ”babyboomers” går av med pensjon

Babyboom’en med barn født i 1946-1950 er ekstra store kull. Det blir langt flere unge, eldre med en vekst på 170.000 personer mot 2020. Og det gjelder kun for aldersgruppen 65-74 åringer.

De kombinerer jobb og pensjon, drar på harry-tur til Strømstad og låner opp mer på huset.

Produkter for denne store og kjøpesterke gruppen konsumenter vil nok sikkert øke i omsetning. Et annet spørsmål er om de vil de være mer kravstore og kjøpe seg ut av helsekøene?

Hvor flytter de?

Det kan være en tendens til at pensjonister flytter «hjem igjen» til Østfold og Vestfold. Mange vil også bo deler av året i Spania og andre steder i utlandet deler av året.

2. Neste gruppe i enorm vekst er Innvandrerbølgen med vekst i unge voksne som følger av sterk innvandring.

En veldig sterk innvandring de siste 6-7 årene vil fortsette pga jobbmuligheter her hjemme og forsatt krise med problemer i særlig Sør-Europa. Norge har for tiden en historisk høy arbeidsinnvandring, som kan havne på 50.000 mennesker i 2012.

Det var faktisk innvandring som sikrer innbyggervekst i alle fylker i 2011. Hvis dette fortsetter, vil det være ca 180.000 nye innvandrere i alderen 25-40 år mot 2020.

Basert på vår utredning og SSB-tall vil rundt halvparten komme fra Øst-Europa, Sverige,  Danmark og Tyskland. Det er stor usikkerhet her fordi uventede “sjokk” kan skje, slik som Finanskrisen.

Hvor flytter de?

Det vil avhenge av konjunkturene, oljeboom og feks. byggeaktivitet inkludert samferdsel. Våre tall per i dag er at ca 50% av arbeidsinnvandrere bosetter seg i fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland.

Hvis dette fortsetter, vil vi trenge mer boligbygging og bedre leiemarked i tilknytning til storbyene og olje-regioner.

3. Urbanisering: Oljeboom – problemer i utkant-Norge

En stor utfordring de neste 10 årene er fraflytting og forgubbing i mange småkommuner uten private lokomotiv på sysselsetting (oljeklynge mv), eller Universitet, Høyskole.

De unge drar inn til byen på jakt etter utdanning, jobb eller kulturliv/festing. De finner en kjæreste på lesesalen eller på Cafe latte treff i by’n, og drar ikke tilbake til hjemkommunen.

Storbyene støvsuger store deler av landet for driftige unge mennesker. I kommuner som Bjarkøy, Bindal og Ibestad i Nord-Norge blir snart 1 av 3 innbyggere i 70-årene eller eldre. Det gjelder også steder lenger sør som Grue, Hvaler og Søndre Land. Blir køene rundt storbyene så ille at flere flytter ut igjen? Blir det aktuelt å bygge nye byer på steder folk vil bo?

Tilslutt Oljebølgen: I Stavanger-regionen er det boom, boom – og raske penger for den som lykkes godt for tiden. Det gjør at mange handelsmenn flokker seg om stadig flere rike husholdninger.

Og fremtiden? Ser egentlig ganske lys ut for den som «forstår» sitt kundesegment…

Det er spennende saker jeg skal kommentere som såkalt «ekspert på scenen» i morgen!

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff