hits

Gutteklubben grei styrer bedrifts-Norge?

kommentarer

Hvem styrer norske bedrifter? Vi, menn ? foreløpig!

 

·         85% av daglig ledere i aksjeselskap er menn

 

·         94% av daglige ledere i ASA er menn som dermed var 33% nedgang for kvinner fra 2012 til 2013.

 

·         4 av 5 styremedlemmer i AS er menn

 

 Kvoteringen ser ut til å gi betydelig effekt for styrerepresentanter i ASA'ene hvor 4 av 10  er kvinner. Målet ser ut til å være nådd i gjennomsnitt for denne gruppen større bedrifter.

 

 Det er dermed Gutteklubben grei som styrer de fleste bedrifter, og kvinner jobber i større grad i offentlig sektor. Endringer tar tid, men yrkesvalg er også en del av årsakene bak.

lenke  http://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar/2013-06-05#content

 Både jobber innen undervisning og helse/omsorg er tilknyttet offentlig sektor. Her er de fleste kvinner. Rundt 30% av kvinner jobber med helse- og sosial, og her er det private markedet lite.

 

At det finnes færre kvinnelige entreprenører kan følge av at de jobber i yrker preget av offentlige monopoler.

 

Å slippe til private i helse- og omsorg, kanskje undervisning - vil øke grunderandelen.

 

 

I neste fase vil det også øke andelen kvinner som er adm.dir - daglig leder - og styrerepresentanter i privat næringsliv. I det politiske Norge er 4 av 7 partier på Tinget ledet av kvinner.

Hos de borgerlige er Knut Arild Hareide kanskje kvotert inn?

 

Jeg tror faktisk ikke at de fleste kvinner gjemmer seg bak mammarollen i 2013, nemlig. Den nordiske modellen skal fungere slik, eller?