hits

Oljelønningenes forbannelse - fortjener ledere 2 millioner?

kommentarer

Uten gode ledere stopper Norge.

Uten olje stopper lønnsfesten?

Oljebransjen er spesiell. I denne bransjen tjener et utvalg på 78 ledere ca 150 millioner tilsammen, eller 1,9 million kroner hver. Se nye lønnstall her http://www.regjeringen.no/upload/ASD/Dokumenter/2014/Rapporter/TBU_2014_Presentasjon_endelig.pdf

- For en start på lønnsoppgjøret i den sektoren. Veksten fra 2012 til 2013  er over 20 %. Det inkluderer bonuser og tillegg, men ikke opsjoner.

Sikkert fortjent for mange, men gir det signaler til moderasjon for andre ledere og ansatte?Det er kommet nye oljedopede lønnstall fra Teknisk Beregningsutvalg. Se tabell over.

Mindre bedrifter har lavere lønninger, også for ledergruppen. Her ligger lønnsveksten på 6,4% innen industri eller 640.000 kr årlig.

Er det slik at oljeprisen har dratt opp lønnsnivået på ledere og ansatte i oljeklyngen til himmels?

Hyggelig for de som jobber i den delen av norsk økonomi, men får det ringvirkninger på konkurranseevne?

 

NORDMENN FLEST

Den eneste grunnen som gjør at nordmenn er mindre opptatt av høye lederlønninger er at de selv tjener langt mer enn for noen år siden.

Reallønn, dvs kjøpekraften justert for inflasjon, har steget med 74% siden 1993, og over 30 % siden 2002.

I Tyskland har reallønn stått stille siden 2002. I USA er økningen moderate 8,6%. Se figur fra Norges Banks årstale under.Dermed kan vi trygt slå fast at lønnsmoderasjonen har vært fraværende i AS Norge de siste 10 årene. Lav lønnsvekst er 3-3,5 % i norsk målestokk. I andre land uten olje og høyere arbeidsledighet er dette høyt.

Det bør bli en jobb for produktivitetskommisjonen å gjennomgå lønn vs. utvikling i produktivitet, og bytteforhold i handel med utlandet.

Med 74 % reallønnsvekst for gjennomsnitts-nordmenn i full jobb, er det ikke rart at flere eier stadig dyrere boliger, feriehus i utlandet og ser lyst på tilværelsen.

Streikefaren er høyere enn noengang

Arbeidstid, pensjon og forskjeller på frynsegoder i ulike sektorer vil skape strid i vårens lønnsoppgjør. 

Men uansett 2,5 eller 3,5% så er nordmenn flest lønnsvinnere siste 10 år. Om oljeledere er verdt sin pris i gull, må trepartsamarbeidet utrede videre.

Markedet styrer lønningene i privat sektor sammen med Frontfaget, men oljerikdommen og statlig eierskap gir et uryddig bilde.