hits

Lønnsvekst for toppledere i olje, finans, varehandel og industrien

kommentarer

%-vis vekst i gjennomsnittlig månedslønn inkl. bonuser og tillegg for administrerende direktører i disse 4 bransjene fra 2008-2013. Bank- og forsikring +10,1% i 2013 (TBU).

Kontakt NyAnalyse på post@nyanalyse.no for flere tall fra lønnsoppgjør, TBU,SSB eller andre kilder.

Vi finner tall som setter dagsorden.