hits

Dommedag for olja utsatt - igjen!

kommentarerSSB kom med nye tall for veksten i AS Norge i dag, tirsdag 20.mai
.

Økonomien bremser noe, men det er ikke dommedag! Kanskje er oljeproblemet løst ved noe mindre suksess innen oljeklyngen.

 http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/kvartal/2014-05-20

1. Private familier øker forbruket...

Det ser ut som veksten i privat konsum tar seg opp til 0,8 % fra 4.kvartal 2013 til 1.kv 2014. Redselen for boligprisnedgang er over.

Renten har vært lav lenge, og bankene setter ned boliglånsrentene etter fokus på manglende konkurranse. Lavere skatt kommer.

2. Bedriftene mindre positive...

Investeringene er noe lavere for næringslivet, men oljeinvesteringene holder seg overraskende høyt, målt mot "alle" mediesaker om store utfordringer...

3. Langsiktige problemer?

Figuren til SSB viser befolkningsveksten økte med ca 58.000 personer i 2013. Eldrebølgen kommer. Budsjettene kommer under press i kommune-Norge.

Vi kan velge å rope dommedag, eller vi kan justere kursen.

 Derfor har jeg sagt dette til Nettavisen:

- Vi er det landet i Europa som best kan takle utfordringer. Vi har snart 5200 milliarder kroner på bok, og en pragmatisk borgerlig regjering som vil benytte handlingsrommet i krisetid. Norges Bank kan følge opp med lavere renter, og nordmenn har store reserver i boliger, pensjoner/ aksjer og rundt 1 billion i bankinnskudd.  Selvsagt er det også grupper med mye gjeld, men de fleste kan takle en forsiktig renteoppgang.

 - Befolkningen er høyt utdannet, selv om vi mangler noe på kunnskap målt mot andre land.

Vi klarer å kombinere fødsler og verdiskaping, i den norske modellen. Det er også viktig for vekstbildet om 20 år.

Selv om Norge har en god samfunnsmodell er det er riktig å tenke på justeringer i tide. Før krisen kommer.

Derfor er både regionreform og utredninger på produktivitet riktig og viktig for landet.

 Eldrebølge med fordeler

 Senior- og eldrebølgen handler ikke bare om utgifter.

 - Det gjelder å ha en troverdig historie, ikke for mye spådom om elendighet.

Et norsk vellykket samfunn med behov for mer fornyelse, går ikke under av eldrebølgen.

Seniorer jobber nå litt lenger, de øker konsumet, og mange gir mer arv på forskudd.  Og selv økonomer i Finansdepartementet liker at nordmenn og de selv lever lenger enn før?