hits

Piketty på norsk = studier på Bali

I den norske samfunnsdebatten er skattebyrde og fordeling (ulikhet) alltid viktigst.

Bruk av statens penger er det stort politisk engasjement rundt. Å redusere veksten i statens utgifter er det få som liker å snakke om.

For Oljen gjør det lett å fokusere på pengebruk fremfor å skape verdier.

Det er ett faresignal når Høyskoler får statlige tilskudd for 1000-vis av studenter, som også får stipend - for surfestudier på Bali. Ved Høyskolen i Nesna er 220 av 1100 studenter på denne typen studier.

Hvis rike foreldre betaler utdanning i utlandet for noen grupper, skal andre få det sponset av oljefondet?

 

Er det vårt nye likhetsideal, eller et utdanningssystem som trenger bedre styring?

Piketty ruler - for enkelt


Etter å ha lest Civita's oppsummering av Thomas Piketty's bok om "Kapital i det 21.århundre" er det enkelt å tenke på ulikhet som "vår tids" utfordring. I USA må de snu trenden nå. I Norge er det rart det ikke er blitt større forskjeller. Som land har vi tjent mer enn noensinne, se her http://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/formuen-okte-fra-340-milliarder-i-1995-til-6-160-milliarder-i-2013#Handlingsregelen_og_offentlig_forvaltnings_fremtidige_formueBasert på rikdommen som AS Norge har spart opp i Pensjonsfondet, kombinert med inntektsvekst de siste 15 årene, er det tydelig at pengerikdom gjør blind.

Vi er så annerledes i Norge at det nærmest ikke er noe poeng å se på ulikhetene sammenliknet med USA.

Noen fakta: 8  av 10 eier sin egen bolig, og prisveksten trekker opp mange.

Utdanning og helsetjenester er som oftest gratis, og utbygging av barnehager gir "likhet" for barnefamilier. Tap av jobb og sykdom gir brukbar inntekt. Det er bra, USA er ingen rollemodell for Høyresiden i Norge.

Professor på villspor

I den norske debatten tar man verdiskaping for gitt. Det er få som snakker om tapt arbeidsinntekt for grundere (kapitalister) i etableringsfasen. Eller nye skatteinntekter hvis de lykkes fra overskudd, arbeidsgiveravgift, lønninger og mva i hele virksomheten. Karen Ulltveit Moe mener småbedrifter får for stor oppmerksomhet i diskusjoner om tiltak og støtte.

Hun må ha glemt en barnelærdom fra 1980-tallet og nye reformer på 90-tallet. Kraften fra sunn konkurranse. Deregulering, mindre monopol, mer konkurranse. Bedre tilbud, bedre produkter. NRK styrte TV-kanalen din. Televerket styrte telefontilbudet, og Statens vegvesen bygde veier (som de gjør fortsatt?) Statoil, DNB og Telenor styrer mye fortsatt, men ikke alt. Derfor må politikere legge til rette for mer nyetablering. Vi trenger flere akademiker-entreprenører! http://e24.no/makro-og-politikk/bedriftsforbundet-uten-smaabedrifter-vil-norge-forvitre/23017349

Med 1/3 av eierskapet på Oslo Børs har Staten en rolle i det meste. Og med Pensjonsfondet som den største kapitalist i utlandet, er vel Norge det landet som vil tjene mest på Pikettys prognoser. (om avkastning på kapital som overstiger lønnsvekst/ BNP-vekst).

Hvis vi skal trekke Pikettys spådommer langt; Er det slik at Norge bør gi fra seg langt mer av Pensjonsfondet for å sikre likhet i verden?

Er man tilhenger av hans verdensbilde og tiltak, bør uhjelpen i hvert fall 10-dobles.

Optimist - nye generasjoner

Det kommer en generasjon som ikke tror på systembegrensninger, som ser frihet som viktigere enn penger, og de er dyktige.

Flere av fremtidens kapitalister og ledere vil ta samfunnsansvar. Innovasjon, FOU og private ideer kommer tilbake. Kombinasjon av globale impulser, konkurranse, dyktige kvinner (og menn) koblet med teknologi, vil sikre en bedre fremtid enn mange frykter. Sosiale entreprenører vil dukke opp og "redde verden". Prof. Piketty er bare 43 år, det kommer mange flere "unge" etter han.

Skattesystemet vil trolig justeres i fremtiden til å skattlegge høy-høy inntekter mer og kanskje luksusforbruk?

Enden er nær, sier dommedagsprofetene. Etter fem år med etter-finanskrise-virkninger, tror jeg en ny generasjon er rede til å skape verdier og flere jobber.

Men studier for å bli personlig trener på Bali tror jeg ikke er riktig tids- og pengebruk, selv om det sikrer en form for likhet i samfunnet... 

**

Civita notat her http://www.civita.no/2014/05/28/nytt-civita-notat-thomas-pikettys-capital-nyansering-og-mulige-losninger

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar