hits

Lærerstreik, kontortid i trøbbel

kommentarer

Høsten 2014 starter skoleåret med streik.

Det er synd for barna våre som trenger læring, for foreldrene som jobber og for samfunnet med unødig konflikt. 

Kommuneøkonomien derimot får drahjelp. For hver uke streiken pågår kan rådmenn se underskudd snu til overskudd. Flere hundre millioner etter hvert som streiken pågår.

Men aller størst problem er det for kunnskapsministeren, Høyre og kanskje lærerne selv?

Høyre om

"Kunnskap er fremtidens olje" har Erna sagt så treffende. Det er også en stor utfordring, så lenge undersøkelser viser at Norge i dag ligger etter mange andre land i Europa.

Den andre utfordringen er at læreren er den viktigste input i læringen, ifølge både H og V.

Derfor kan dette bety at kommune-reform, skatte-reform og arbeidstid i andre yrker, blir mindre kritisk for regjeringen enn "skoleoppgjøret".

Jeg kan tenke meg at "noen prater sammen i KS, departement og fagforening" i disse hektiske etter-feriedager.

 

Royale private skoler...

For private skoleaktører kan det bli en gavepakke. Folk flest i de store byene vil kanskje gå lei av offentlig skoletilbud som ikke virker. Når den folkelige kongefamilien velger privatskole, kan 1000-vis av familier følge etter?

Det er også et problem for lærerne selv, siden de ikke lenger tilbyr et "monopol" på kunnskap. For Høyre blir det svært vanskelig å være aktiv aktør for private tilbydere uten å provosere lærerlaget enda mer.

Et valg for en enkelt (konge)familie har snudd ett halvt folk?

 

 

Arbeidstid-klemma...

Hvorfor er denne konflikten sååå vanskelig? Jo, mens alle andre yrker går i retning av mindre styring, mer frihet under ansvar - vil KS gå motsatt vei. Samtidig tror jeg (vet ikke!) at det er noen styringsproblemer for skolelederne der ute. Den moderne leder vil applaudere gode faglige rapporter - dyktige motivasjonsarbeidere, i mange andre yrker - uansett hvor "jobben" gjøres.

Samtidig er offentlig skole noe annet enn NyAnalyse (vår bedrift) eller andre aktører. Det er sikkert en grense for hvor mye styring lærerne tåler. Og på den annen side; hvor mye rektor tåler av kaos.

Mange vil sikkert si at "stor fleksibilitet" er en del av lønna. De mangler fysisk plass til å ha "alle" på kontoret oftere osv.

Lederne som ikke kan premiere de "beste" vil heller ikke kjenne til tiden som benyttes hjemmefra. Noen vil skulke, andre vil levere. Slik er det på mange arbeidsplasser. Er det verre i skolen?

 

Reaksjoner kommer

Hvis denne streiken fortsetter i flere uker, tror jeg foreldre vil ta affære. Drive undervisning selv, eller er det streikebryteri?

Høyre vil snakke KS rundt, og alt fortsetter som før i noen år til. Det kan være at Oslo-forsøkene med annen tidsordning på utvalgte skoler vil lykkes, og da kommer andre kommuner etter.

Til da, kan rådmenn hygge seg med økonomiske gevinster. Kunnskapsministeren og Erna fortvile, og noen elever få enda lenger ferie.

 

Privatskoler - lærerne lever litt farlig

Lærerne lever likevel litt farlig. De har en del privilegier. Men de valgte kanskje yrket av den grunn?

 

Hvis privatskoler kommer i langt større omfang, vil noen lærere vinne og andre tape. Slik sett er det vel trolig at konflikten roer seg før det virkelig blir bråk 

Det blir spennende å følge konflikten, og samfunnsutviklingen på kort - og lang - sikt. 

Skolen er noe av det viktigste vi har i den norske modellen, men den kan sikkert også forbedres?