hits

I Norge er vi født med energi på bena.

Oljens forbannelse er stadig mantra for mange av oss samfunnsøkonomer.

Det driver opp lønninger, som igjen skader konkurranseevnen for andre næringer og gjør offentlige byråkrater svindyre. Stavanger-regionen opplever galopperende boligpriser som har tatt igjen Oslo vest og Bærum. Nye penger slår ut gamle penger. Ulempen er at ingen ser behovet for vanlige jobbskapere.  

 

For en lykke!

Men først og fremst er oljegaven den viktigste årsaken til at Norge er på Europa- (og nesten verdens) toppen i velstand og forbruk per innbygger. Altså en fantastisk fordel for nasjonen og de fleste nordmenn.

Vi har råd til å ha 800.000 mennesker som jobber i offentlig sektor. Vi har råd til å ha 428 kommuner osv.

  

Noen gevinster er:

  • Som SSB-figuren over viser tydelig er ca 50% av eksporten olje- og gassrelatert, og hele hver fjerde krone av verdiskaping kommer fra sektoren.
  • Den direkte sysselsetting er ganske moderat fortsatt med rundt 3%, men stiger raskt - særlig hvis hele klyngen med verft og offshoretjenester inkluderes.

Hvert eneste år får Statsbudsjettet tilført 100-140 milliarder kroner på toppen av samlet skatteinngang, alle avgifter og utbytte fra statlige selskaper.  

 

Disse milliardene ekstrapenger er faktisk tilsvarende utgiftene årlig til å finansiere all sykehusdrift i hele Norge!

Videre er det selvsagt med på å sikre lavest arbeidsledighet i Europa, både gjennom Finanskrisen og over de siste 20 årene.

Hver nordmann har nå ca 1 million kroner oppspart i Pensjonsfondet etter helt fantastisk avkastning de siste 2 årene.Hvor mye har vi igjen?

De gjenværende (oppdage) olje- og gassreservene på norsk sokkel anslås av Oljedirektoratet å være ca 5 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Til sammenlikning er den samlede produksjonen frem til 2013 i overkant av 6 mrd. Sm3 o.e 

Vi har derfor nesten like mye i bakken som vi har tatt ut over 40 år. Virker nesten helt vanvittig. Og Jens Ulltveit-Moe skjønner ikke hvorfor ungdommen på Oslo vest ikke gidder å jobbe for pengene?

 

"Hjelp, SAS flyr igjen..."

 Så derfor åpner SAS ny rute under ONS i Stavanger denne uken. Ett helt fly med kun business, 45 seter, som skal fly mellom oljehovedstedene Houston og Stavanger. Det kan sikkert gå rundt i gode tider...

Splitter nytt hotell bygget av Arthur Buchardt og co vil få sin del av gildet som kommer fra oljebusinessen.

 

I all den lykkerusen må vi huske at generasjonene etter oss vil være mindre heldige;

På ett eller annet tidspunkt vil det "geniale batteriet" komme til verden. En global verden vil ikke lenger forbruke like mye fossil energi.

Er USA og Kina blitt enig om karbonskatt og teknologiutvikling i særklasse. Kanskje det, men det høres ikke helt realistisk ut?I mellomtiden kan nordmenn og regjeringen tjene og forbruke videre. Det kan nok fungere i flere tiår til. 

Verden trenger energi - og i Norge er vi født med "energi på bena".

  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar