hits

Svart arbeid: Kvittering som verdipapir?

kommentarer

Det er svært vanskelig for nordmenn å følge reglene. Jeg tror derfor tiden er kommet til å gjøre fakturaen til et verdipapir.

Dvs. at nordmenn får skattefradrag for "hvite innkjøp" av ulike tjenester. Størrelsen på fradraget får myndighetene finne ut av.

**

For et par år tilbake gjorde NyAnalyse en utredning:

Positive virkninger på skatteinntekter

For hvert årsverk som flyttes fra svart til hvit økonomi økes statens inntekter årlig mellom 120-150.000 kroner, avhengig av hvilke forutsetninger på lønn og trygd som legges til grunn.

Våre beregninger viser at dersom 5.000 årsverk flyttes fra uformell sektor («svart økonomi») og inn i formell sektor («regulær økonomi») vil skatteinntektene årlig økes med opptil 750 mill. kroner. Dette synes rimelig opp mot 19.000 nye jobber i det svenske anslaget med en større ordning.

Oppsummert

  • Det kan koste mellom 2 og 2,5 milliarder inkludert positive virkninger, hvis ordningen gjøres noe mindre omfattende enn i Sverige.
  • Det er spesielt viktig for småbedrifter at konkurransen fra svart arbeid bekjempes!

  • Det fungerer godt Sverige og skaper jobber i SMB virksomheter som er grunnlaget for jobbveksten i en stor del av økonomien.

Småbedrifter merker svart arbeid mest

Det er ifølge mange undersøkelser de minste bedriftene som utkonkurreres av svart arbeid. Derfor er det spesielt viktig at dette skattefradrag skaper sunnere konkurranse. En undersøkelse gjort av Føretagerna i Sverige viser at holdningene til svart arbeid har beveget seg mye i befolkningen på noen få år.

Skattefradraget har altså viktige tilleggseffekter på oppdragelse av befolkningen!

Dette bør den borgerlige regjeringen utrede så raskt som mulig. For i dag er sikkert 1/3 nordmenn egentlig småkriminelle uten vond vilje.