hits

Olsens baby, 164 mrd og skikkelig tenåring!

kommentarer

 

Dette statsbudsjettet forsøker å svare på Handlingsregelens svakheter. Men det lykkes bare halvveis.

 

Pengebruken er historisk høy, men ingen makroøkonomer sier det er 'for mye'.  3% istedenfor 2,8% av pensjonsfondet på 5545 mrd kroner betyr 11 mrd kroner i merbruk.

 

I dagens situasjon er pengebruken grei nok. De store kuttene kommer nok ikke før man virkelig må i oljelandet?

 

De nye forsøkene med 0,5 % effektivisering i offentlig byråkrati har gode intensjoner. Så blir det spennende å følge det konkrete arbeidet og evt. motkrefter.

 
Impuls på norsk økonomi er 0,56 (vekst ift trend-BNP; står i artig fotnote) er relativt høyt med lav arbeidsledighet, men det er svakere vekst innen oljeklyngen og lavere skatteinngang. Ledigheten er sakte på vei opp. Fordelen med økningene på samferdsel, forskning og utdanning er at det følger hovedsatsinger i Sundvolden-plattformen, og intensjonen i Handlingsregelen fra 2001. På skatt blir det alltid høy temperatur, men næringsorganisasjoner krevde mye på formuesskatt nå.

  

H-regelen: Barnet til Øystein Olsen er blitt vanskelig tenåring

Det er Norges Banks sjef Øystein Olsen, den gang i Finansdepartementet , som er H-regelens far fra 2001.   

Vi kan trygt slå fast at 13-åringen er blitt utfordrende for sine foreldre.  

 Det har kommet penger litt for enkelt, og samfunnets støttespillere har ikke hatt en streng nok oppdragelse. Lommepengene på 4% av foreldrenes lønnsvekst er foreslått satt ned til 3%, men lønnsveksten har steget til nye høyder.

 

Hvorvidt gudfar, nemlig finansråden i Findep Svein Gjedrem, går i protest - kan ikke jeg vite sikkert.  

 

Men kombinasjonen av ekspertutvalg på tema investeringer vs drift, og H-regel samtidig, gjør at noen kan tro at NHH mfl. har overtatt ansvaret for tenåringen. Om en kombinasjon av Handelshøyskolens verdier med FRPs oljepengehistorie, gir strengere oppdragelse - vet vi først om et par år. Da kommer utvalgets dom.

 

Jeg for min del tror at fornyelse er en sunn prosess, også når det gjelder budsjettopplegget. Handlingsregelen blir nok voksen en dag den også.


Gjort sine feil og lært av det.