hits

Boom & Bust med Helge Lund

kommentarer

Mørke skyer på oljehimmelen 

Helge Lund går av som viktigste sjef i olje-Norge. Dette skjer samtidig med at det er stor usikkerhet om oljebidraget i norsk økonomi fremover.   

I perioden 2008 til i dag har veksten norske arbeidskraftskostnader ligget i verdenstoppen. Andre land i Europa har slikket sårene etter tidenes finanskrise og gjeldskrise.

Her hjemme har vi bevilget oss 4 prosent mer i lønningsposen hvert eneste år. Og mer i oljeklyngen.

I hvert fall hvis man ser på samlede arbeidskraftskostnader inkl. andre ytelser. Det gjør det svært krevende å konkurrere på arbeidsintensive områder, men vår høye produktivitet har gjort det mulig. Nå ligger produktivitetsveksten samlet på lavt nivå rundt 0,9 %, og nedbemanning truer oljebransjen.  

 
 

Oljenæringen i front 

I 2012 var ifølge SSB arbeidskraftkostnaden i olje- og gassnæringen på historiske nivåer, nemlig 1,2 millioner kroner per årsverk. For 2014 er det trolig nærmere 1,3 millioner kroner. Det krever selvsagt en høy oljepris, god produktivitet og flere nye funn.

Heldigvis finner vi ofte mer olje, sist dagens funn av Lundin i Barentshavet sør. Johan Sverdrup var fjorårets store funn, men det blir ikke enkelt.  

-          Det er ikke rart at ingeniører, økonomer og fagarbeidere flytter til Vestlandet når lønningene pluss frynsegoder ligger over millionen. Nå snur en del tilbake.

-          Faktisk er det slik at ett årsverk innen oljå koster arbeidsgivere 3 ganger mer enn en servitør i hotell- og restaurantbransjen.

 Lønningene har gått hals over hode oppover, og dratt med seg andre tilknyttede næringer.

 

 Oljeinvesteringene var spådd ned med 8 prosent for en måned siden, men etter dette har oljeprisen falt fra 100 til under 85 dollar. Usikkerheten er stor.

 

Lunds avgang kommer ikke på et heldig tidspunkt, men han er bare en mann i stort system med høy kompetanse. 

 

Det kan fortsatt gå bra, hvis investeringer og oljepris snur opp igjen. For Norge trenger flere ben å stå på, og ett mer balansert næringsliv.

Figuren under viser hvor annerledes Oljen er: Boom and bust

Oljeprisen gikk fra ca 30 dollar i 2003, til 140 dollar i juni 2008, falt kraftig pga finanskrisen, men stabiliserte seg på +/- 100 dollar etterpå. Nå er det ny usikkerhet.

La oss håper Lunds avgang etter 10 år kan benyttes til noe positivt for norsk oljebransje. Uansett hvor flink den mannen har vært er det sikkert fint med nye tanker på toppen i Statoil også?

 

Både bedre produktivitet og lavere kostnadsvekst er deler av løsningene fremover.

 

Heldigvis har Regjeringen satt ned en kommisjon som skal se på utfordringen med lav produktivitet de senere år. De bør jobbe svært effektivt og ha nye løsninger på tegnebrettet allerede i februar 2015.

 

Hvordan skal vi sikre høy effektivitet  i en bransje som betaler 1,2 millioner per hode, og tjener gode penger i boom-tider?