hits

Entreprenørskap: Galskap eller idealisme?

kommentarer

 

Veksten i oljelandet Norge er under press. Investeringene fra olje- og gassnæringen er spådd en nedgang på 8-10 prosent fra 2014 til 2015. Norsk økonomi vil ifølge ekspertene i Statistisk sentralbyrå vokse med moderate 2 prosent i år og neste år. 

En stor del av offentlig sektor har behov for innspill fra det kreative Norge og en fornyet, bedre dialog med IKT-aktører som kjenner ?beste praksis?. Den nye borgerlige Regjeringen som har sittet ett år har sagt de skal fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor.  

Derfor trenger vi nye jobbskapere, nye ideer og risikovillige kapitalister i norsk næringsliv fremover.

 

 

Hvis nyskaperne også lykkes med å forstå tankesett hos offentlige ansatte og fagforeninger, er sjansen enda større for at reformene lykkes.  

 

Oljemette akademikere? 

I en periode med oppgang og stadig mer oljepengebruk på statsbudsjettene de siste 5 årene har produktivitet og nyskaping fått svakere vekstvilkår. Hvorfor skal de tusen blomster blomstre når stat, departementer og kommuner tilbyr fast lønn, trygghet og gode fagmiljøer?

Nei, si det. Det er ofte en form for galskap eller idealisme som driver mange entreprenører.

 

Våre lønninger ligger 55 prosent høyere enn land vi konkurrerer med. Som Erna Solberg sa det på åpningen av Innovasjonsdagen 2014: Vi kan ikke være billigst, så vi må være smartest!  Jeg er overbevist om at flere tusen akademikere, som har en drøm om å drive eget firma, kan se nye muligheter de neste årene.  

La meg liste opp 5 grunner til at oppstart av ny bedrift kan lykkes i dag:   

  • Et tydelig signal om å gjøre Norge mindre oljeavhengig

  • Bedre tilgang på kapital fra  investorer og banker siden oljå tar mindre plass

  • Lavere formuesskatt og fjernet arveavgift som bedre kapitalgrunnlaget

  • Større åpenhet for private leverandører innen omsorg, helse og utdanning

  • Mindre skepsis til næringslivet, forbedring av SkatteFUNN-ordningen på FoU og andre innovasjonstiltak

      

Kun hver tredje overlever?

Det er kun 1  av 3 oppstartere som overlever fem år med sin bedrift, men tallene er heldigvis noe bedre for aksjeselskaper.   

For å lykkes som entreprenør er man helt nødt til å ha pågangsmot, tålmodighet og kanskje overdreven tro på egne ferdigheter.

Samtidig må det selvsagt finnes et marked for det produktet eller de tjenestene som din bedrift er dyktigst til å levere! NyAnalyse vil gjerne samarbeide med andre gode fagmiljøer om å forandre verden; finne nye løsninger på gamle problemer. På twitter @nyanalyse eller https://www.facebook.com/nyanalyse   

 

5 år med opp og nedturer

 

Da vi startet utrednings og faktabyrået NyAnalyse for snart 5 år siden trodde selvsagt mange at vi hadde overdreven tro på egne ferdigheter. I min rolle som makroøkonom i NHO og samfunnsøkonomisk rådgiver på Stortinget (H's finansfraksjon), synes jeg større konsulenthus hadde monopol på utredning i Norge. De trengte mer konkurranse fra en aktør som kjente norsk næringspolitikk!

Køen av kunder som vi ventet på utenfor lokalene på Lysaker kom aldri. Men vi er her fortsatt. 

Vi startet opp med årsplaner for Sør-Odal kommune i Hedmark. Ting tar tid i startfasen. Men ferden videre er en suksess hvor vi i dag jobber for innovative aktører som bla. EVRY, Abelia Virke, HP, Telenor og Bedriftsforbundet. Ny produktivitet i arbeidslivet, skatt- og regionreform, samt bidraget fra innovative SMB'er er høyere på agendaen enn da NyAnalyse startet opp for 5 år siden.

Så vær oppmerksom på tunge trender i samfunnet; enten det er eldrebølge, teknologiskift eller politiske endringer. Det er fantastisk spennende å drive fornyelse i praksis. Nå skal NyAnalyse være med å kåre Norges mest innovative virksomhet for Innovation Forum Norway, se her http://www.3in.no/stem-frem-norges-mest-innovative-virksomhet/ 

Uansett;  Å starte egen bedrift er hardt arbeid, og en type livsstil. Første steg er å ville det, andre steg er å faktisk gjøre det. Tredje steg er å lykkes med det. Som et lite paradis på jord.  Og husk: du vil angre hvis du ikke prøver det!

**

Omredigert innlegg fra innovasjonsportalen 3in.no