hits

Ringer i vannet fra bedrifts-Norge - hva gir bedriftene tilbake?

kommentarer
Oppklaring nr1: Aktivitet i bedrifts-Norge skaper jobber. Jobber gir lønnsinntekter. Vi betaler skatt på lønninger. 
Oppklaring nr2: Bedrifter skaper overskudd og ringvirkninger via underleverandører. De betaler skatter og avgifter mv.
Oppklaring nr3: Ikke alle bedrifter er enorme som Statoil, Telenor, Statskraft og DnB.

99% av norske bedrifter har under 100 ansatte!  Rundt halvparten av alle jobber som skapes i næringslivet skjer i småbedrifter med under 20 ansatte.

 

Oppklaring nr4: Vi lever ikke av oljen alene. Vi lever av folks arbeid, og arbeidet til 2/3 av nordmenn foregår i private bedrifter. Hver 7.ende kr på statsbudsjett kommer fra oljen. Det er bonuspenger, men 6/7 kommer fra SMB, verdiskaping og skatteinntekter.
Oppklaring nr5: Uten god SMB og eierpolitikk vil vi ha langt mindre å leve av i fremtiden. I Sverige har de en kampanje 4 av 5 jobb skapas i private SMB. I Norge er kampanjen "olje, statsforetak og flere offentlige jobber."?
Oppklaring nr6: Gode rammevilkår og lavere skatt for bedrifter og eiere er ikke for å gi penger til de rikeste. Det er for å sikre jobbene til alle nordmenn. Din onkel på Karmøy, din kusine i Drammen, fetter'n din på Hedmarken.

Målet er å støtte grunnlaget for velferd. For å betale lærerlønninger og sykepleiere.

 

 *Tusen takk til Terje B. i Brandlab for fine illustrasjoner. Tall alene er ikke nok for å vekke opp AS Norge.