hits

Oljedop: Venstres klimakrig om Frps bilavgifter

kommentarer

Forhandlingene på Stortinget var lenge spennende retorikk, og det var enkelt å spå utfallet neste dag.

Ingen bevegelse fordi partiledere ikke var med i forhandlingene ennå.

Nå er det fare for at svak styring, og dårlig kommunikasjon gir landet et svakt budsjett. Kampen om småbeløp på bilavgifter, grønne skatter og formuesskatt vil svekke grunnlaget for stø kurs de neste 2 årene. Ny gründervennlig politikk er langt nede på prioriteringslisten. 

Alle partiene på Stortinget kunne hatt slagordet "Folk flest først". Folk flest driver ikke bedrifter, folk flest jobber i stat eller kommune. Folk flest har barn i skolen. Og folk flest bryr seg sånn passe om miljøutfordringen. 

 

 

I NyAnalyse er vi økonomiske geriljakrigere. I NyAnalyse er vi mest opptatt av å skape verdiene. Og vise hva SMB og gründere betyr for samfunnet. Nå er for mye realpolitikk blitt til sirkus slik at partiene kun driver taktikk og lureri. Både Regjeringens budsjett og småpartienes svar har "strategi" som etterlatt inntrykk.

Ikke misforstå, jeg liker store deler av budsjettinnholdet. Men media og småpartiene river helheten i fillebiter, og ennå har ikke Ap startet sitt kjør. 

Min tippoldefar, Sivert Andreas Nielsen, Stortingspresident fra Nordland og Venstre i 1890-årene ville aldri gått med på dette. Tror jeg da. 
Videre er jo det virkelig store spørsmålet "hva som kan overta etter nedjusteringen innen olje?" 

Torsdag morgen arrangerer 3 gründerbedrifter i samarbeid med 3in.no og NyAnalyse ett frokost-treff http://www.3in.no/kalender/grunder-cafe-nyanalyse/

Innovasjon og entreprenørskap er ekstremt viktig for fremtidens verdiskaping. Miljø og klimatiltak kan være en del av dette, men satsingen og arbeidet til 1000-vis av småbedrifter i hele landet betyr mer. 

Kun 1 av 100 bedrifter har mer enn 100 ansatte. Halvparten av jobbene skapes i bedrifter med under 50 ansatte. NyAnalyse beregnet nylig at 3 SMB bedrifter betaler for 30 lærerårsverk i året. Denne kampanjen om å vise bedriftsbidraget skal vi forenkle & forklare frem mot kommunevalget. Spørsmål: 

·         Hvorfor er SMB og gründerpolitikk helt fraværende i budsjettforhandlingene?

·         Hva skal ta over etter oljeklyngen, at de store statsselskapene utvider eller kanskje at SMB?er vokser?

 

·         I Sverige har de en kampanje, som sier 4 av 5 jobb skapes av SMB.

 

I verdens rikeste land legger partikampanjen til Venstre snubletråder for Frp pga noe småpenger til norske bilister. Krf motsetter seg sin egen skattepolitikk fra to valgkamper. Og Høyre og Frp fremstår som det perfekte fornuftsekteskap uten noen kjærlighet for prosjektet.

 

Oljen skygger for viktige reformer. Men politikken skygger også for fornuftige tanker på tvers av partiene og blokkene i norsk politikk.

 

 

Min oppfordring til Siv og Erna: Bruk sunn fornuft og gjør det rette for landet.