hits

Statlige flyreiser: ca 1 milliard kroner for mye?

kommentarer

Noen ganger er media faktisk minst like flinke som økonomiske utredere a la vårt NyAnalyse.

Aftenposten har gjort et godt forarbeid på tema Statlige flyreiser i Søndagens Aftenposten. 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Statsansatte-flyr-jorden-rundt-42-ganger-hver-dag-7786126.html

 

 

Det er en god oversikt helt ned på departement og direktorat i det norske embetsverket.

Men det mangler selvsagt rosinen i pølsa, nemlig hvor mange hundre millioner som flys bort, av skattebetalernes penger. 

 

Illustrasjon av mulige økonomiske konsekvenser: 

Under helt spesifikke forutsetninger finner jeg at 700 millioner til 1 mrd kroner betales for flyreiser som kunne vært effektivisert bort. 

608 millioner statlige reiser betyr over 300.000 enkeltreiser a 2.000 km. Da en stor andel er Oslo - Bergen, og innenlands kan det være omtrent riktig.

Hvis vi tenker oss at 1 av 3 reiser kunne vært gjort som videokonferanse eller på Skype, betyr det rundt 100.000 unødige flyreiser.

Min illustrasjon tar videre tak i følgende:

- 6-7 timer sløses bort av arbeidsdagen ved en gjennomsnittsreise til utlandet/Norge. Det gir minst 600.000 timer sløst bort.

- Statsansatte som reiser mye tjener i gjennomsnitt ca 600-650.000 kr årlig.  Og det gir timelønn på 300- 350 kr per time, avhengig av arbeidstid, avtale og arb.giveravgift.

Først funn:  Ca 200- 240 millioner kr sløses bort årlig, hvis 1  av 3 møter kunne vært gjort mer effektivt hjemme (Skype e lign.)

 

Reisekostnader: 

I vårt eksempel med 100.000 reiser mer enn nødvendig, finner vi at  en mulig flykostnad på 3.500 kr per reise, gir ca 350 mill kr overforbruk. 

I tillegg kommer hotellovernatting på 200- 250 millioner, avhengig av snittlengde på oppholdet (betalt av arbeidsgiver). 

Med 1,5 overnatting i snitt og døgnpris på 1200 kr per natt, får vi kostnad på 180 millioner kr her. 

Andre funn: Det kan være snakk om 500 millioner i unødig reisekostnader årlig. 

 

Så kommer overtidsbetaling, statens satser på mat, og ikke minst miljøregnskapet. 

Dermed snakker vi om 750-800 millioner kroner før betalingen av karbonkvoter og overtidsbetaling slår inn.

 




Det reises helt sikkert for mye i private bedrifter også, men det er ikke fokuset til Aftenposten i dag. Selvsagt må det investeres i videokonferanseutstyr, men Skype mfl er billige løsninger.

Mitt innspill til budsjettforhandlerne er at 1 MILLIARD KR som statsansatte MENNESKER reiser for årlig, bør utredes nærmere.

For 1 mrd kroner kan man betale for 1800-2000 flere lærere i den norske kunnskapsskolen. 

1 mrd her og en mrd der. Det blir faktisk penger av det - også i verdens rikeste, europeiske oljeland.  

Ha en fin søndag!