hits

Fritidsbasert vekst i annerledeslandet?

kommentarer

Norsk økonomi er rar. Vi lever av olje, hverandres arbeid, smartere løsninger og statens aktivitet. Og små og store entreprenører som ofte blir glemt.

I stor grad er statens aktivitet overføringer til velferd i kommune-Norge, alders- og uførepensjoner. Og selvsagt bygging av veier og nytt regjeringskvartal. Og pengene som kommer fra utbytte i store statsselskaper.

Hvorfor er veksten i 3.kvartal bedre enn ventet?

SSB kom i dag med nye (usikre) kvartalstall for Norge. Eksport går bedre pga bedre kronekurs, men investeringer ligger lavt. Privat konsum vokser svakere enn antatt, mens offentlig konsum drar oppover.

http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/kvartal/2014-11-20

Den økonomiske eliten, dvs bankøkonomer og akademia, ser ikke skogen for bare trær. La meg forsøke en hypotese for annerledeslandet:

1. Oljenedturen er ikke inne i tallene ennå. Den kjøper nok mange makroøkonomer.

2. SSB klarer ikke å følge nye mønstre i privat konsum og investeringer ute og hjemme. Den er mer tricky, og krever forklaring.

Internett, Spania-boere og London-farere: unge mennesker kjøper svært mye på nett, og de lærer opp sine foreldre. En stor importlekkasje.

Eldrebølgen bor i utlandet 20% av året (?) - og kjøper varer og tjenester i Spania, Sverige, Frankrike og Danmark.

Det arbeidende folket, særlig middelklasse drar på lenger ferie, flere storby weekends, og kjøper opp klær til barnefamilien der. Selvsagt store forskjeller, men en trend likevel.

 

 

Videre noen utfordringer med å følge investeringer fra oljeklyngen og annen industri. Tidslag, kronekurs og nye verdikjeder lager "støy"?

3. Høyt forbruksnivå i verdens rikeste land.

Ette 10 år med sterk vekst i lønninger, lave renter og uendret skatt (litt lavere...) - er det kanskje ikke så rart at "en løpetur i skogen" er viktigere enn ny flatskjerm TV nr3.

Og når familien i bred norsk middelklasse, har kjøpt bil nr2 (el bil, rundt storbyen kanskje...) - så trenger ikke Ola Nordmann ny bil på 5 års tid?

Ny lønnsvekst eller ny jobb, gir litt mer sparing - eller ny, bedre bolig. Mindre potensial for økt privat konsum fra Europas høyeste nivå.


Bilde: FT.com

Samlet: Utnytter ikke potensial - men realiserer "lykke"?

AS Norge går på sparebluss, men det går ikke så dårlig med de fleste. Arbeidsmarkedet er godt (særlig for høyt utdannede i makro). Lønningene stiger hvert år.

Bankene vil gjerne låne bort mer, og Siv har også gitt klarsignal. Renten ligger lavt pga uro i verden, og gjør det ennå 2 år.

Nå bør politikere tenke på hvordan vi kombinerer økonomiske incentiver, til innsats - til arbeid - og til samfunnets beste.

 

 

Den store planøkonomien er død, og i  2014 gjelder det å stimulere de 1000 små verdiskapere.

Dette er mitt "forenklet & forklare" budskap når jeg besøker statsministerens by denne uken.

Jeg håper selvsagt at Bergen vil gi NyAnalyse nye ideer for å skape mer i 2015.