hits

ByråkratiBarometer 2014: 2 mrd kroner å spare fra sammenslåing på administrasjon?

kommentarer

NyAnalyse illustrasjon:

 

Dersom alle kommuner blir like effektive på pengebruk til administrasjon som snittet av de 100 beste kommunene i 2013 vil de spare ca 300 mill. kroner i lønn til politisk styring og 1,7 mrd. kroner i lønn til administrasjon.  

Samlet utgjør dette ca 2 mrd kroner eller omregnet i antall lærerårsverk utgjør dette mellom 4.000 og 4.500 årsverk i mulig innsparing årlig. 

 

I NyAnalyse er vi økonomiske frihetskjempere. Vi lever og ånder for å forenkle & forklare samfunnet.

For 5.året på rad har vi satt opp en oversikt over Byråkratibyrden i norske kommuner: Deler av innholdet avsløres i BT og Ukeavisen ledelse (i morgen).

Les topplisten med minst pengebruk på administrasjon og styring per innbygger her:


Kilde: NyAnalyse,  SSB, Kostra (egne rapporterte tall fra kommunene).

Dette betyr at regionreformen, som min tidligere sjef på Stortinget Jan Tore Sanner har igangsatt, blir svært viktig for nye spesialiserte kommuner i hele landet.

Jeg tror at Norge vil ha langt mer effektive og robuste regioner om 3-5 år, men det krever oversikt - gode planleggere - og ikke minst fornuftige lokalpolitikere.

Nå er 250 kommuner i prosess mot en sammenslåing, og det lover bra. Men det tøffe arbeidet gjenstår.

Hvem skal slå seg sammen med hvem - og hvorfor?

Den dagen rådmenn og ordførere "tror" på en kommunestruktur med mer stordriftsfordel, uten å miste for mye lokaldemokrati på veien, blir en vakker dag.

Vi har gjort ett grunnlagsarbeid i vårt barometer, og det er ikke sikkert at kommuner på toppen her er de beste forbildene. Noen kan ha kuttet for mye i godt byråkrati.

Men vi må lære av forskjellene i kostnadsbildet - og tenke nytt - for å sikre bedre tjenester lokalt. 

 

Hvis alle kommuner på sikt blir på nivå med det 25 beste i dag, er det kanskje 3-4 milliarder kr som kan sikre bedre kvalitet i skole og eldreomsorgen. 

Det vet jeg at innbyggerne ønsker seg!

**

Ta kontakt med ts@nyanalyse.no eller rs@nyanalyse.no for informasjon og pristilbud på korte oversikter i din region.