hits

Verdens dårligste nyhet: Oljen er borte?

 

Norge opplever en nedgang i økonomien og arbeidsledigheten vil stige med 20-30.000 personer det neste året. Vår avhengighet til det sorte gullet har gjort oss mindre sultne, og mer byråkratiske.

Vestlandet har sett en boligbonanza uten sidestykke med 145 prosent prisvekst på 10 år. Rentene har ligget langt under normalen, men nyinvesteringene har i stor grad kommet i energinæringene og offentlig sektor. De neste 5 årene vil avgjøre hvor konkurransedyktige norsk næringsliv vil være.

På mange måter er det teknologi og økonomi som styrer "det nye Norge". Kort fortalt blårussen og data-nerdene. På lag med innbyggerne er dette krutt for norsk økonomi.


Kilde: Solkongen (2014) av Joakim Grimstad. 

De største aktørene innen IKT har et stort potensial til å reformere Norge. Polyteknisk forening har flere høyaktuelle møter denne våren. Bla. om digitale løsninger innen helse (24.mars), oljekrisen (25.februar), skatt (9.april) og mange andre seminar.

Økonomer og teknologer redder Norge

Det er svært mange økonomer og teknologer i ledende stillinger i bedrifter på Oslo Børs. Vi har mange klynger som arbeider tett sammen. Verftene, offshore og skipsfart er ett godt eksempel.

Produktivitet er den viktigste enkeltfaktor for økonomisk vekst. Vekst i høyere utdanning og nyvinninger på teknologi har bidratt til store samfunnsendringer. Mediehverdagen vår med alle tilgjengelige kanalvalg.  Den nye økonomien som tegnet seg i dotcom-perioden rundt år 2000 er kommet til næringslivet. Internett er blitt arbeidsplassen gjennom bredbånd, skype og videokonferanser. Det er enorme innsparinger hvis vi får til det digitale velferdssamfunnet.

Kombinasjonen samfunnsøkonomer som forstår teknologi, og vice versa, er god spisskompetanse. Politikere ser konturene av  noe nytt. Men det må oversettes til "hva innbyggerne ønsker seg?" Her spiller både kommunikasjon og rådgivning en rolle.
Større regionsentra med ny helseteknologi kommer

Vi må utnytte ny teknologi og stordriftsfordeler. Vi må koble varme hender med den nyeste teknologien. Ingeniører som har brukt all tid på oljesektoren kan bruke mer tid på velferden og behovet for ny teknologi. Lavere lønninger og smartere organisering kan sikre både kommuner og staten bedre kraft til nødvendig fornyelse.

En ny tid for Norge krever nye møteplasser. En av de tradisjonelle aktørene er Polyteknisk forening som kobler sammen flere brede kunnskaps-miljøer.

Ny innsikt i rommet mellom marked og teknologi vil helt sikkert løfte Norge videre gjennom en mulig oljenedtur. Men det vil kreve nye tanker og ny analyse.

**

En redigert versjon av innlegget ble skrevet av undertegnede som styreleder i gruppe for Samfunnsøkonomi, i Polyteknisk forening.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar