hits

Småbedrifter - på lag med ordfører-Norge

kommentarer

I 2015  er det kommune- og fylkestingsvalg i annerledeslandet.

I en tid hvor oljebidraget stanser opp, er det viktigere enn før å stimulere private jobbskapere.  

Da er det på tide å finne ut hvor verdiene kommer fra?

På hvilken måte kan private bedrifter finansiere velferden? 

Tabellen over er laget basert på nylig publiserte SSB-tall, men jeg har fjernet "null ansatte" som forstyrrer "bedriftsoversikten". Det er holding selskap og eiendomsselskap uten utvikling og vekst i form av jobber.

Funn fra tabell over er:

  • I Norge er det skapt (netto) ca 14.000 flere virksomheter med sysselsatte fra 2012 til 2015.
  • Veksten i antall er størst i 1-4 ansatte gruppen med ca 9% mot 7,2% i snitt.
  • Omtrent 3  av 4 bedrifter har under 10 ansatte.

I NyAnalyse brenner vi for å vise hvordan verdiskapingen sikrer gode velferdsordninger.

 

Derfor har vi utarbeidet et verdiregnskap for ordførere og bedriftsledere, slik at de kan komme i dialog om de positive effekter fra "nyskaping".

Gjennom denne metoden finner vi at småbedrifter og næringslivet ellers sikrer jobber, skatteinngang og aktivitet i lokalsamfunnet.

Ved hjelp av gode partnere innen organisasjons-Norge og politikk, skal vi vise frem BEDRIFTSBIDRAGET. 

 

Gjennom våre første case-bedrifter fant vi at 30 årsverk med bidrag på underleverandører kunne betale for ca 35 årsverk i norsk skole.

Kunnskap er den nye oljen? Ja, og det er i stor grad ansatte, bedrifter og gründere som betaler regningen.

CASE:

Hvordan ser "BEDRIFTSREGNSKAPET" ut i Hedmark og Oppland?