hits

Streiken: Rå utnyttelse av arbeidere?

kommentarer

Storstreik for ingenting eller viktig sak?

Fakta SSB: 45 prosent av dem som var midlertidig ansatt i 4. kvartal
2012, var fast ansatt i 4. kvartal året etter.

Det er lett å glemme fakta i denne typen konflikter. Derfor gjorde jeg ett søk hos SSB og fant følgende nyttige tabell.

lenke her http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/210119?_ts=14a1afc3928

Det er altså slik at 45 prosent fikk seg fast jobb gjennom sin erfaring som midlertidig ansatt i løpet av ett år. 30% var fortsatt midlertidig ansatt. 5 % var arbeidsledig.

Dette er tallenes tale fra statistikk-byåret. Jeg synes det ser ut som at midlertidig jobb gir gode muligheter for fast jobb.

Hva er så bransjeforskjeller i dag? 


  • Mest bruk av midlertidige er det innen hotell og servering, undervisning og helse/sosial.
  • Det er mystisk lavt innen bygg og anlegg.

Egen erfaring

Etter en periode som arbeidsledig høsten 2001 etter en konkurs i dotcom-tiden, fikk jeg et engasjement som økonom i NHO. Det var gull verdt og ga ny selvtillit etter noen måneder på jobbjakt. Jeg husker det som fantastisk å få ny jobb. Men samtidig irriterende at det tok 1,5-2 år før det ble fast stilling.

Denne muligheten jeg fikk gjennom NHO ga ny kunnskap som jeg senere har brukt i både politikk og NyAnalyse-utredninger.

Heldigvis at jeg fikk muligheten til å jobbe sammen med sjeføkonom Tor Steig og co.

Det er flere dilemmaer i regelverk rundt ansettelser. Også vår SMB-bedrift har benyttet seg av midlertidige ansatte.

Som arbeidsgiver er det viktig med fleksible ordninger når kostnadsnivået er høyt for akademisk kompetanse.   

Det er ikke for å være slem, men fordi prosjektmengden har vært uforutsigbar.

Målet er selvsagt flest mulig faste!