hits

Oljemoderasjon på 5,6 % i lønnsvekst!

Hvert eneste år på denne tiden kommer nye tall på lederlønninger - og andre lønninger i AS Norge.

Det spesielle i år er at hele olje-Norge er satt under omstilling.

Erna har sagt tydelig at "oljemotoren" fusker i norsk økonomi.

Sentralbanksjefen har fulgt opp med "Norge fra særstilling til omstilling" - og mediene forteller den samme historien. 

Det har gått så langt at Dagens Næringsliv har førstesiden i dag med SP og AP som mener Erna skader oljenæringen.

- Det er dermed slik at vi får en diskusjon om Erna er slem med oljebransjen, og vi trenger ikke den debatten.

Se heller på fakta. Ting går fortsatt rundt i olje-Norge.

LØNNSVEKSTEN BESTÅR.  • Ledere i oljebransjen bremser lønnsveksten ned fra 21,5 % i 2013 til 5,6 % i 2014, viser TBU-tallene over.

Verdens rikeste land har premiert dyktige ledere i den mest lukrative bransjen og de bremser ned.

Men det er vanskeligere med bråbrems fra 220 km i timen enn fra 100 km/t.

I 2016 blir det kanskje mer smalhans, eller?

Les mer i TBU-rapporten s 26-29.

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/tbu_foreloepig_hovedrapport_2015.pdf

Se også aktuelt seminar:

http://www.polyteknisk.no/moter/oljekrise-eller-ikke-oljekrise/ 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar