hits

Jojo-budskap i rente- og boligpolitikken?

kommentarer

Det koker på boligmarkedet med boligprisvekst på 11 prosent i Oslo og Bergen.

  • Myndighetene har klart å bedre psykologien i boligmarkedet med brevet til  Finanstilsynet for ett år siden.
  • Resultatet ble langt mer proaktive banker. Vi må ikke glemme at Konkurransetilsynet har fulgt nøyere med på konkurransen i bankmarkedet.
  • Dermed friskmeldte nordmenn boliginvesteringer og ?løp og kjøp? ble mantra. 
  • De unge fikk billigere lån, lettere.

Nå sier Siv Jensen stopp! Dagens brev fra finansministeren er en retrett i så måte.

 -          En for sterk boligetterspørsel eller et for svakt tilbud betyr boom, i de største byene bortsett fra Stavanger.

 En redsel for rask tilbakegang i boligmarkedet er mer sannsynlig i dag enn for et år siden.

 For aktørene i markedet vil ordet Jo-jo politikk være en type karakteristikk.

Norges Bank i rentefella

Det blir ganske umulig for Norges Bank å sette ned rentene neste gang, hvis ustabilitet truer. 

Å bygge mer tar tid. Det er spennende tider i bolig- og rentemarkedet.