hits

Hurdalssjøen: Slangen i borgerlig paradis.

kommentarer

Det tenkes store tanker på Hurdalsjøen om dagen. 

Konkurransen om statsbudsjettets prioriteringer er beinhard. 

Satsinger på helse med flere milliarder fra Bent Høie kan gå utover ønskede skattekutt fra Siv Jensen. 

Hver sjette krone innen offentlige utgifter er allerede helseutgifter. 

http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat/aar/2015-03-11

 

Store reformer må smøres med ekstra penger

En kommunereform eller endring i høyskole- og universitetstruktur, følges gjerne opp med penger som kan hindre for mye støy og motstand. 

For kommuner som vil utrede om kommunesammenslåing er riktig vei, ligger det penger i potten. Det skal ikke gå utover driftsbudsjett og tilgjengelig kompetanse til daglig styring av kommune-Norge. 

Videre sier KS tydelig at skattesvikt bør gi nye inntekter når man kommer til Revidert budsjett. 

Da kan det være verdt å nevne at lønnsvekst til administrasjon og forvaltning steg med 5,1 prosent, ifølge SSBs siste oversikt. 
Skatteproblemet og KRF

Det kanskje viktigste grepet for norsk næringsliv fremover er lavere skatter og avgifter. 

På dette området er FRPs Gjermund Hagesæter sint på NHO som ikke synes han fikk noe bidrag fra NHO under budsjettdrakampen med KRF i oktober-november.

Samtidig er det siste utspillet til NHO innrettet på beskatning av bolig og eiendom, istedenfor bedriftsformuen til eiere. Ikke enkelt å svelge for politikere med ambisjoner om gjenvalg. 

Slangen i paradis.

Videre er både sentrale Høyre og FRP politikere ganske urolige for KRFs sterke stilling "på vippen". 

Håpet er der likevel. Det er faktisk slik at Knut Arild Hareide har lovet 5-6 milliarder i reduksjon i formuesskatt på "arbeidende kapital", gjennom valgkampen i 2009 og 2013. Det kan NRK og flere hente frem fra arkivene.

På mange måter er det slik at Hareide er slangen i det borgerlige paradis ved Hurdalsjøen. 

 

 

Men det er slik demokratiet fungerer med en mindretalls-regjering i oljelandet.

Først er det kommunevalg, så kommer Statsbudsjett 2016 - og i det fjerne valget i 2017.

Våre venner på Hurdalssjøen trenger mye Møllers tran - og flere smarte politiske løsninger. 

For KRF og Venstre selger seg ikke billig.