hits

Kombi-jobb-pensjon: Er løsningen på eldrebølgen flere senioransatte?

kommentarer

Store kull med "kombi-jobb-pensjonister" kan gi samfunnet viktig arbeidskraft fremover.

 

·         3 av 10 i alderen 62-66 år har tatt ut alderspensjon

 Vi har 81.400 pensjonister som er i alderen 62-66 år.

 Med en gjennomsnittpensjon på 220.000 kr betyr det ca 18 milliarder i utgifter for Folketrygden og Statsbudsjettet.

 Oppsiden er at 63 prosent jobber ved siden av. Det gir ganske mye skatteinntekter, men vi vet mindre om stillingsprosenter og arbeidstimer.

·         63 prosent kombinerer arbeid og pensjon
 -          Gjennom denne reformen er det skjedd et skift i utgiftene til Folketrygden, og det overdriver kostnadene på Statsbudsjettet i 2014-2015.

-          Kanskje er det slik at oljepengebruken er 10-12 milliarder lavere og utgiftsveksten tilsvarende overdreven? 

62 -66 åringer tapper Pensjonsfondet, men de har krav på mindre de neste 20 årene.  

Bør Thøgersen-utvalget som ser på Handlingsregelen aldersjustere oljepengebruken?

 

For deler av økt pensjonsutgifter for Folketrygden nå, betyr lavere senere.

Den store usikkerheten går på arbeidsinnsatsen til aldersgruppen 62 til 66 åringer, og helt opp til 72-åringer i fremtiden.

Jeg holder foredrag om "Senioransatte kan redde oss fra eldrebølgen?" for NAVs Arbeidslivsenter den 17.mars.

NyAnalyse finner at mangelen på arbeidskraft i 2030  er 212.000 årsverk. 

Hvis en positiv trend med jobbdeltagelse blant 67-74 åringer fortsetter, vil 40 prosent av "gapet" eller 85.000 årsverk tilføres arbeidsmarkedet. 

Andre bidrag er målrettet innvandring og smartere organisering, feks teknologi, som supplerer varme hender.

Hvordan skal samfunnet sikre at dette skjer fremover?