hits

Et helt umulig rentemøte?

Øystein Olsen kjenner på presset idag. Boligmarkedet koker, men Sverige har satt renten ned fra -0,1 til -0,25 %.

Uansett hva Olsen velger, blir det feil for deler av norsk økonomi.

Hvordan skal den norske renten settes for å motvirke høyere arbeidsledighet? 

Og samtidig treffe inflasjonsmålet på 2,5 % 1-3 år frem. Og stabilisere boligmarkedet.

Videre må ikke kronekursen styrke seg for mye, siden det gir mindre lønnsomhet i tradisjonell eksportnæring. 

Kronen har gått langt svakere etter svensk rentekutt. Er vi tvillingøkonomier?

Oljenedtur?

Det ligger forventninger om dårlige tider siden oljeinvesteringer faller med 15 %, og oljeprisen ikke hjelper vår økonomi.

Hvor lav rente trenger vi for å motvirke denne utviklingen?

Det er ikke enkelt å vite.

Boligusikkerhet...

Finanstilsynet har kommet med flere tiltak som vil bremse utlånsveksten. 

Hvis Norge Bank venter til neste møte vet de hva Siv Jensen velger å bremse.

Da kan de kutte renten, og de vet også mer om inflasjon, lønnsoppgjør og arbeidsledighet.

Ingen panikk

Det kan faktisk være fornuftig å vente litt Olsen.  Feks til neste rentemøte 7.mai.

Du husker sist gang. Da kom det en overreaksjon på tilstanden i AS Norge.

Men det blir en svært spennende rentebeslutning imorgen!  

For norske boligkjøpere er Sivs beslutning kanskje viktigere. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar