hits

Svindyrt leiemarked og refleksjoner Norge på 90-tallet.

kommentarer

Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere å kjøpe for de unge uten særlig egenkapital. Da blir det svindyre leiemarkedet alternativet for mange studenter, unge nyetablerte og tilreisende svensker (arbeidsinnvandrere).

Se oversikten her over leiepriser i de store byene:I boligmarkedet har boligprisene steget med 8,7 % det siste året. 

Det er fortsatt slik at unge mennesker som vil bo sentralt trenger "familiebanken" for å sikre seg boligdrømmen.Nordmenn låner med sikkerhet i besteforeldre og foreldres boligformue. 

Vi låner med sikkerhet i velferdssamfunnets evne til å sørge for sykepenger og arbeidsledighetstrygd. 

Et stadig voksende pensjonsfond sikrer en mer stabil økonomi og arbeidsmarked  enn Spania og Irland. I Norge følger heller ikke byggingen i byene opp den sterke innflyttingen.

Nordmennlåner med tanke på at renten settes ned ved krise i økonomien, og da blir kronen svakere, slik at både lånekostnader og konkurranseevne går i riktig retning. 

På 90-tallet var vi uten oljepenger på bok, renten ble satt opp for å sikre sterk nok kronekurs ved et helt annet valutaregime. 

Vi hadde en banksektor som hadde opplevd jappe-tider og rask deregulering av kredittmarkedet. 

 

 

Jobb å være bekymret

Både finansminister og sentralbanksjef skal være bekymret.  Olsen sier likevel rett ut at han ikke er urolig for boligboble, og peker på flere momenter over. 

Det er kanskje på tide å stimulere arbeidsmarkedet ved skattereduksjoner og utvalgte reformer i offentlig sektor. 

Rentestimulansen er brukt opp ved 1,25 prosent rentenivå. 

Balanse i virkemiddelbruken bør bli et eget forskningsområde.

Riktig god helg!