hits

Rentekampen gir gratispenger, hva skal Siv gjøre?

kommentarer

Det er tydelig kamp om kundene i boliglånsmarkedet. 

De siste tallene viser en  klar trend nedover i fastrenter på boliglån i Norge. 

En videre nedgang til ca 2,5 % i snitt på ulike fastlån i markedet.Se flere tall fra SSB her http://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/renter/maaned/2015-04-08#content

 

Boligpriser:  Opp - men roligere tempo?

Når de nye tallene kommer for boligpriser senere i dag, vil det fortsatt vise oppgang i Oslo og Bergen, men nedgang i Stavanger.

Fasiten: 


Kilde: Eiendom Norge.

Retning - opp:  Lav rente, store reserver, sikkerhet i gode trygdeordninger og familiebanken (arv). For lite bygging i storbyene.

Retning - ned:  Høyere arbeidsledighet, lite reallønnsvekst, nedgang i stor oljeklynge og noe lavere innvandring.

Samlet sett vil boligmarkedet holde seg flytende, men politikerne kan gjøre stor skade ved for stramme tiltak. 

Det hviler et stort ansvar på skuldrene til Siv Jensen og Regjeringen fremover. 

**

FAKTA