hits

252.000 nye jobber etter regjeringsskifte?

kommentarer

Ja, men samtidig 217.000 jobber som forsvant. 

En gladnyhet:

Hele 66 642 jobber er skapt på ett år av nystartede bedrifter! 

Brutto jobbvekst her i landet var over 12 måneder fra Regjeringsskifte på hele 251.882 flere jobber.

Tallet 66 642 tilsvarer at hver fjerde nye jobb fra 3.kvartal 2013 til 3.kvartal 2014 følger av nyskaping og gode gründere. 

Av netto jobbskaping på 35.000 jobber i Norge kom ca 13.000 jobber fra 'nystartet korrigert for nedlagte'. Det er rundt 37 prosent av hele den netto jobbskapingen. Av disse jobbene kommer ca 2.200 fra næringen "Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi".

Næringen "spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" økte med 5.300 jobber i perioden. Arkitekter mv. økte med 2.000 arbeidsplasser.

Videre kom hele 8.000 nye jobber i sektorene offentlig administrasjon, undervisning og helsetjenester. Størst nedgang i jobber var luftfart og post- og distribusjon med 900 færre jobber i hver bransje.

Faktisk ser det ut som at en tredjedel av nye jobber kom som følge av økt offentlig sysselsetting.

 

Slik fungerer blandingsøkonomien når eldrebølgen treffer norsk økonomi og størstedelen av helse og omsorg er offentlig produserte tjenester.

Videre rammes ikke offentlige jobber på kort sikt av nedgangen i oljepris og oljeinvesteringer. 

 

En tabell som viser jobbutviklingen fra okt 2013 til februar iår (netto i makro):Det går først oppover med jobbveksten til utgangen av 2014, så begynner nedturen. Nye tall tyder på en reduksjon til ca 2,63 millioner sysselsatte i april-juni.

Da er jobbveksten for AS Norge under dagens regjering snart null, med forbehold om effekt av sesongjusteringer. Og dermed vil opposisjonen få nytt krutt til å angripe Erna og Siv.

Det begynner å haste med Gründermeldingen til Næringsministeren og oppfølging av Scheelutvalget på skatt.  Arbeidsledigheten steg med 21.000 personer fra 1.kv 2014 til 1.kv 2015.

Godt SSB-bidrag til forståelse

Dette bidraget fra SSB er verdt å se nærmere på http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/statistikk-om-jobbstrommer

I NyAnalyse er vi svært opptatt av å finne tall som kan belyse verdiskaping og jobbveksten på en riktig måte.