hits

Seniorenes sugerør i statskassa

kommentarer

Tidenes velferdsreform er igang for store grupper unge pensjonister. 

Men er politikerne klar over at seniorgruppen har tatt ut 45-50 milliarder de siste årene?

I 2011 tok 36.000 unge eldre i aldersgruppen 62 - 66 år ut tidligpensjon etter reglene i ny pensjonsordning etter reformen som trådde i kraft i januar 2011. I etterkant er det kommet  stadig nye grupper med tidligpensjonister. For 2014 er beløpet 62 - 66-åringer tar ut økt til 16 milliarder kroner. Det er mer enn Regjeringens samlede skattelettelser i 2014 og 2015.For gruppen samlet er det et beløp som tilsvarer nærmere 50 milliarder kroner fra 2011-2014. Det er nesten halvparten av utgifter til norske sykehus!

Korrigeringer ellers i Pensjonssystemet (levealder og indeksering) gjør det mindre kostbart. 

 

Positivt jobb-bidrag

Jeg holdt tidligere i dag et foredrag som viser at økt yrkesdeltagelse fra gruppen seniorer er svært viktig fremover.  

En mangel (gap) på 212.0000 årsverk i 2030 er langt mindre hvis 60-åringer jobber lenger enn før.

NyAnalyse har tidligere beregnet at forlengelse med 0,5 år i arbeid for alle 50-åringer, vil tilsvare 14-15 milliarder kroner i økt verdiskaping. 

 

Det gir også høyere skatteinntekter, så en samlet analyse vil vise mindre dramatiske tall enn ovenfor.

Politikerne lurt?

Uansett, tror jeg det bør ses nærmere på hvordan oljepengebruken påvirkes av demografi og særlig pensjonsutgifter de siste årene. 

Hvis de som tar ut mer pensjon i dag, får mindre pensjon senere - er det ikke et sugerør i Statskassa. 

I Finansavisen i dag spør jeg om ikke Handlingsregelen kan justeres for slike spesielle effekter.

http://nyanalyse.no/archives/5732

Den politiske diskusjonen om offentlig pengebruk må ikke bare være "for eller mot" 4 prosent'en i Handlingsregelen. 

**

Musikk til bloggen: Money for nothing, Dire Straits og Sting.