hits

Mindre byråkrati ved sammenslåinger?

kommentarer

Er regionreformen til kommunalminister Jan Tore Sanner i ferd med å møte veggen?

Det benyttes en god porsjon penger til å belønne kommuner som slår seg sammen, eller utreder et bedre faktagrunnlag.

Tvang eller ikke?

I Finland har de ett mål om 9 milliarder kroner i innsparing på ny regionstruktur. I Norge er tema foreløpig tvang eller frivillighet.

Kommunevalget i september kan forstyrre en viktig reform. Det er synd, men heller ikke veldig overraskende. 

Drammen og Os mest effektive

NyAnalyse har de siste 5 årene utarbeidet en oversikt over kostnader til administrasjon og politisk styring i kommune-Norge.  Drammen i Buskerud, Os i Hordaland og Ålesund i Møre & Romsdal kommer best ut på vår oversikt med minst byråkrati. Dermed ligger det et viktig potensial for innsparing over tid i norsk kommunestruktur. I 2014 ble det beregnet til rundt 2 milliarder i mulig innsparing hvis alle kom på nivå med den beste fjerdedelen.  

Det betyr ikke at kvalitet eller omfang på de ulike tjenestene er vurdert i denne sammenhengen. Vi følger ressursene slik kommunen selv har rapportert til SSB gjennom Kostra.

Det gir likevel en indikasjon på at kommuner kan lære av hverandre, og at flere regioner bør ha færre kommuner om 3-5 år.  

Vi går inn i en svært spennende periode med Arendalsuka og tusenvis av mennesker samlet til debatt. Så kommer kommunevalget.

Nettopp derfor er det viktig med en oppdatert oversikt over ressursbruken i ulike lokalsamfunn.

I neste omgang er det mulig å koble eiendomsskatt eller nivå på kommunale avgifter til graden av kostnader til administrasjon.

Hvem - hva - hvor?

For kommunesammenslåinger gjelder fortsatt utfordringene:

  • Hvem skal bli ordfører og rådmann i stor-kommunen?
  • Hva skal ny storkommune hete etter sammenslåing?
  • Hvor skal rådhuset og administrasjonssenteret ligge?

Jeg har aldri sagt at dette blir en enkel reform.

Gulrøtter for å bidra til gjennomføringen er viktig.   

Men mye handler om fornuft og følelser. Om noen år vet vi mer om utfallet av reformen.