hits

1 av 10 boliglånskunder med fastrente

kommentarer

Det er svært spennende tider for norsk økonomi. DNB spår idag lav økonomisk vekst i år og i 2016 på 1,3 %. 

Arbeidsledigheten er stigende mot 4,5 - 5 prosent. Og oljeprisen er en viktig årsak bak dette. 

Godt boligmarked

Boligmarkedet har ligget stabilt høyt gjennom juni og juli, og særlig i Oslo-regionen (+11-12%). Det er kun Stavanger som opplever nedgang det siste året. Med tusenvis med færre prosjektjobber og olje-oppdrag måtte det snu regionalt. 

Men når snur det igjen i Rogaland? Tre tips: Hvis oljeprisen kommer over 70 dollar per fat, regjeringen kommer med tiltak for oljenæringen eller at tilbudet stopper helt opp. Mitt beste tips er uendret boligpris om 2 år.  


Kilde: Eiendom Norge.

Det norske boligmarkedet er preget av følgende: 

-       En lavere rente på boliglån til norske kunder stimulerer boligprisene.Der lave boliglånsrenter trekker prisene opp, er innføringen av myndighetenes krav til bankene om mindre avdragsfrihet som andel av samlet låneportefølje, og mer fokus på egenkapital, tiltak som holder igjen på etterspørselen. 

 

Flere med fastrente trygger markedet 

Samtidig er det langt flere som har valgt rentebinding det siste halvåret og det sikrer at mange unge klarer å betale tilbake gjelden.  1  av 10 av boliglånskundene har i gjennomsnitt valgt fastrente, som er en kraftig vekst. Det er fortsatt mange som ser på boligen som en nødvendig investering for å komme inn i markedet. NyAnalyse og Huseiernes landsforbund kommer med ny boligrapport om "boble eller ikke boble" i Norge om ikke lenge.

Mindre bekymring hos Finanstilsynet

Bankene ser ut til å benytte anledningen til å øke sine marginer ved svært lave innlånskostnader. 

Boligmarkedet og prisene vil trolig stå nokså stille det neste halvåret. Men i Oslo er etterspørselen fortsatt høy, og arbeidsmarkedet stabilt.

Men at flere velger rentebinding på hele eller deler av lånet er nok betryggende for Finanstilsynets urolige sjefer.