hits

Norske eiere: Midt i valg-thriller mot 2017

kommentarer

Det er åpningen av Stortinget i dag.

Snart følger både Statsbudsjettet og Skattemeldingen fra Regjeringen. Dagen for dette er onsdag 7.oktober.

Alle er i beredskap for å sikre et bedre etterlatt inntrykk enn ved fjorårets budsjettbehandling.

Det er mange vanskelige saker som skal behandles gjennom høsten. 

Noen stikkord er flyktninger, skatter og avgifter, søndagsåpne butikker og kommuneøkonomi.

I tillegg kommer en pakke med jobbtiltak på toppen av skattekutt fra Erna og co. 

Kongens tale: "Årene med omstilling kan bli krevende for Norge. "

 

 

Krf og Venstre sitter med Jokeren

Siden vi har en mindretallsregjering vil det komme tautrekking av statsbudsjettet også denne gangen. 

I fjor undervurderte Regjeringen motkreftene ved kuttene i formuesskatten. Det samme vil ikke skje i år, tror jeg da.

Med en stigende arbeidsledighet på 4,3 % (SSB), eller 3,4 % ifølge NAV. For Norge er dette ganske høyt og det kan bli verre.

Rentekuttene har bidratt til svak krone, men i høst er det finanspolitikernes pengebruk som vil gi gass.

En stor del av stimulansen bør komme i form av skattekutt. 

Skattepakke til bedriftene haster 

Forventningen til statsbudsjettet fra et samlet næringsliv er at de leverer skattekutt som  monner.

Det koster mye på Statsbudsjettet for 2016, men det er bedre enn å oppleve stans i jobbskapingen. 

Den politiske kostnaden ved en eventuell arbeidsledighet på over 5 prosent må heller ikke undervurderes av Erna og Siv. 

Hva gjør Regjeringen?

Kongens tale: "Budsjettet for 2015 gir et vesentlig bidrag til innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester. Dermed motvirkes arbeidsledighet."

 

"Regjeringen vil fremme et budsjettforslag for arbeid, aktivitet og omstilling."

"Skattesystemet skal innrettes slik at det i større grad bidrar til vekst og verdiskaping."

 

Derfor: Selskapsskatten blir trolig kuttet med 2 prosentpoeng og det koster ca 5-6 milliarder kroner. Det er egentlig småpenger på et norsk statsbudsjett. 

I Sverige har de klart 150 mrd i skattekutt uten oljepenger. Hvorfor er det umulig her hjemme?

Videre vil personbeskatningen kuttes tilsvarende, men det innføres en "ny progressiv toppskatt". Det er for å hente tilbake 20 mrd i lettelser ved 27 til 25 % kutt i alminnelig inntekt. 

AP har signalisert støtte til lavere bedriftsskatt, men kan ha helt andre prioriteringer ved inndekningen tilknyttet skattekuttet.

 

Norske eiere kan ikke ta byrden

Civita og NyAnalyse-økonom, Villeman Vinje, har tydelig vist at økning i norsk eierbeskatning er uheldig medisin.

Et kutt i selskapsskatten kan ikke finansieres med en større byrde for norske eiere. Da svekker man det langsiktige og viktige norske eierskapet.

Jobbvekst, innovasjon og nye ideer hos SMB bedrifter er i hovedsak norskbasert.

Kongens tale: "Kreativitet er en driver for innovasjon. Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og sysselsetting i kulturelle og kreative næringer og at større deler av verdikjeden kan forbli i Norge."

 

 

 

Les notatet http://www.civita.no/publikasjon/nr-24-2015-skattereform-nar-kapitalmarkedene-ikke-er-perfekte

Denne høsten blir mer spennende for politikere, fagfolk og bedrifter enn på veldig mange år! 

**

Kongens tale ved åpningen av det 160.Storting: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hans-majestet-kongens-tale-til-det-159.-storting-ved-dets-apning/id2454996/