hits

Hvem er rikest i landet her?

kommentarer

Svaret er at husholdningene i Oslo er rikest i landet her!

Så følger Akershus, Rogaland og Hordaland. Disse fire fylkene eier over halvparten av landets samlede formue ifølge statistikk for 2013.

 Fakta: Norske husholdninger hadde til sammen en beregnet bruttoformue på 7 350 milliarder kroner i 2013. Det er når boligverdier og sekundærboliger er verdsatt til markedspriser, beregnet av SSB. 

Det er like mye som OLJEFONDETs verdi 17.november 2015.Siden det er mye gjeld hos de samme husholdningene er nettoformue lavere, nemlig 4 686 milliarder kroner.

Familier og andre husholdninger i fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland, utgjør 43 prosent av alle husholdningene i landet, men de eier 56 prosent av samlet nettoformue. Det skyldes i hovedsak verdien av boligen de bor i, men det er også mange såkalte rikinger som bor i hovedstaden. Før man begynner å tenke på en egen Oslo-skatt, er det greit å vite at disse rikingene også eier bedrifter som skaper jobber mange steder i landet vårt (og i utlandet). 

Det rødgrønne byrådet er da også i ferd med å pålegge boliger i Oslo en eiendomsskatt. 

Knallvekst i boligverdier og Oljefondet...

Mellom 2010 og 2013 økte norske husholdningers gjennomsnittlige beregnede boligformue med 17 prosent, målt i faste kroner.

Slår det Oljefondets avkastning? Nope. Fondet hadde et par ekstremt gode år etter finanskrisen siden de investerte mer i internasjonalt næringsliv når det var billigst.

Forskjells-Norge?

Hvor skjevt er verdiene fordelt i Norge tenker kanskje Senterpartiet og andre?

Da må vi huske at å eie huset du bor i, sammen med banken, egentlig ikke gjør deg rik. På papiret har SSB regnet ut at du har høy formue, men det er bortgjemt i boligverdier. Og husk at det er fryktelig dyrt å bo i byen.  

Og det er håp for Nord-Norge, i følge Byrået. Her vokser boligpriser frem til 2013 så sterkt at rikdommen går nærmest over styr. 

 


Det er tid for Nord-Norges revansj, over søringene og Oslo-folket. Over 25 % vekst i nettoformue i Troms!

Hvis Tromsø opplever like stor boligprisvekst fremover, vil formuen øke kraftig. 

Fisken, oljen og Nordlyset. De har tatt for seg der oppe.

Heldigvis at Oslo har 7350 mrd kroner i Pensjonsfondet som kan støtte lokale bedrifter.

Samtidig er boligformuen så stor i hovedstaden at den vil holde langt inn i neste generasjon, hvis ikke det store boligkrakket rammer oss da?

Neida, bare kødda :-) 

Sjekk tall for alle fylkene her:

http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/husholdningene-i-fire-fylker-eier-halvparten-av-formuen?tabell=246471

**

Dagens låt: Wheels of Fortune, med Doobie Brothers.