hits

Norsk økonomi i 2016: Norges Bank og SSB uenige?

kommentarer

Ulike prognoser for AS Norge

I tillegg til svært lav oljepris og økende arbeidsledighet er det urovekkende at Norges Bank og SSB ser så vidt forskjellig på norsk økonomi. 

SSB tror nesten på dobbelt så høy BNP-vekst for fastlandsøkonomien i 2016 som sentralbanken. 

Norges Bank tror på svært lav vekst i fastlands-Norge:  1,1 %.

Vekstbidraget og arbeidsledighet 

SSB tror på hele 2,0 %.  Og oljeinvesteringene er ikke den store forskjellen (-13,6% i SSB, - 11 % i NB). Avslutningen på året viste oppgang i AKU-ledigheten til 129.000 personer eller 4,6 %. 

Både SSB og NB tror at arbeidsledigheten står bom stille på 4,6% i snitt for året 2016. Det er i beste fall mystisk i NBs tilfelle hvor veksten er marginale 1,1%. 

Oljeprisen går lenger ned enn de fleste eksperter har trodd, og selv med svakere krone så sprer usikkerheten seg som ild i tørt gress.

Det er kanskje ingen heldig situasjon, men det viser også hvor vanskelig det er å spå midt i en omstillingsperiode?

Grunnlaget for økonomisk politikk spriker 

Hvordan skal Regjeringen og andre beslutningstakere forholde seg til disse sprikende prognosene?

Finansminister Siv Jensens mantra er at "Statsbudsjettet er tilpasset situasjonen i norsk økonomi".

Da må vi spørre om det er byråets eller Norges Banks situasjon de stoler mest på?

**

Nye SSB-tall for fastlandseksporten her http://www.ssb.no/252136/fastlandseksport-etter-produksjonsfylke