hits

Oljelandet i krise?

kommentarer

Oljeprisen har falt dramatisk og arbeidsledigheten stiger til 4,6 prosent eller 130.000 personer. Dette er høyt i norsk forstand. For Norge er det ikke krise ennå , men det er enorme utfordringer innen oljeindustrien på Vestlandet. Arbeidsledigheten har steget med 80 prosent på ett enkelt år og alle snakker om boligpriser i revers. Ringvirkningene over på andre bransjer innen oljeklyngen er store allerede.

Private eiere skaper nye jobber. Det private eierskapet er langt viktigere enn politikerne tror, og står for en kraftig jobbskaping som sikrer den offentlige velferden. For det er slik at en mellomstor bedrift kan finansiere mange lærerstillinger eller sykepleiere hvert eneste år, gjennom sin produksjon, varekjøp fra underleverandører og de ansatte. Gjennom ringvirkningene på bedriftens aktivitet følger det skatter og avgifter som bidrar til samfunnsregnskapet. Studier som NyAnalyse har gjort viser at bedrifter med 50 ansatte innen hotell og reiseliv kan finansiere 25 til 30 lærerstillinger. Videre er det viktig for balansen i mange regioner at det kommer flere private jobber. På sikt kan ikke enda flere nordmenn jobbe i det offentlige byråkratiet.  

Bortskjemt nasjon. I verdens rikeste land har vi vært bortskjemt med verdiskapingen som oljesektoren har levert. Den har gitt oss en fordel sammenliknet med andre land uten oljeinntekter. På den annen side har den fullstendig overskygget normale bransjers bidrag til arbeidsplasser og eksportinntekter. Utfordringen i omstillingen Norge står overfor er at nyutdannede har mindre muligheter til å finne relevante jobber samtidig som flere seniorer presses ut med sluttpakker. Hvis DnB får rett i at arbeidsledigheten når seks prosent i 2018, vil det være behov for tiltak som stimulerer privat jobbskaping.

KapitalFUNN og skattereform. Det betyr lettere kapitaltilgang og gode incentiver til oppstart av nye virksomheter som på sikt vil sikre Norge flere trygge arbeidsplasser. En reform av skattesystemet som sikrer konkurransedyktig nivå på selskapsskatten, reduserer formuesskatten og støtter opp om KapitalFUNN for "business angels" må på plass. Det kan være en ordning hvor investorer får 25 prosent skattefradrag for å investere i oppstartsbedrifter.

Hvis oljeprisen blir liggende lavt lenge, har gründer-Norge og næringslivet en enda viktigere jobb å gjøre. Det er altså viktig å skape mer i den private delen av økonomien. På den måten kan både små og store bedrifter bygge grunnlaget for velferden i samfunnet.