hits

Hva betyr det å stenge oljekrana?

kommentarer

Eventyret om oljenæringen er inne i en kritisk fase. Noen mener Norge må redusere produksjonen, for at prisene igjen stiger - i solidaritet med OPEC.

Andre ser at krisen forverrer seg på kort sikt av dette. 

Fortsatt krise? 

Hver eneste dag står det om krisen på Vestlandet. Arbeidsledigheten er høyest i landet med 4,9 % i Rogaland.

Arbeidsledigheten har steget kraftig i oljefylket Rogaland, med i overkant av 80 prosent det siste året. Fylkene Hordaland og Møre & Romsdal med kombinasjon av mange ansatte i oljenæringen og leverandørindustrien rundt, opplever også sterk vekst i ledigheten.

Hva skjer hvis oljeprisen blir liggende lavt lenge? 

Ringvirkningene fra nedturen i oljenæringen sprer seg til flere regioner hvor underleverandører og tjenesteytere merker større nedgang.

Eksportnæringer utenom olje opplever fordeler fra svakere kronekurs og lettere tilgang på spesialkompetanse som er ledig fra oljeklyngen.

Se på denne tabellen som viser negative og positive utslag for ulike landsdeler, tilknyttet Fastlandseksporten: Når det gjelder indirekte effekter av 33 % nedgang i hele oljenæringen, er dette de statiske endringstall fra SSB:

 
Kilde: SSB (2012), 2014-2017 egne beregninger.

FUNN: På tre års sikt er det dermed flere innen tjenestesektoren som mister jobben samlet sett pga negative ringvirkninger.

UTFORDRING: Og hvis offentlig sektor skal effektivisere, forverres arbeidsmarkedet ytterligere.

Det er ingen enkel vei fra studier til jobb i dagens arbeidsmarked. DnB forventer arbeidsledighet på 5,5-6 % i 2017.

Vekstanslagene til Norges Bank er nedjustert til kun 1,1 % i år. Dette er krevende tider for en blå regjering som skal vinne valget i 2017.