hits

DnB: Skal selv ha bank!

kommentarer

Når DnB legger ned halvparten av filialene i Norge, kommer det naturlig nok sterke reaksjoner.

Hvis vi spør hvem som har ansvaret for nedleggelsene; så er svaret: deg og meg!

Vi bruker ikke bankkontorene lenger - og gjør nesten all jobben selv på nettbank og mobil.

Digitalisering og nye kundekonsepter gir både kundefordeler og dramatiske endringer. Alt på en gang.

  • VIPPS har gjort pengeoverføringer til en lek. 
  • Forenklinger og oppbygging av nettsider hos de store bankene har gitt store tidsbesparelser.
  • Ulike søknader blir behandlet av roboter allerede, gjerne gjennom avanserte datavarehus hvor kundeinformasjon settes sammen på noen få sekunder.

 

Hvor ofte går nordmenn fysisk i banken? Vi snakker om 2-3 ganger i året for personer under 60 år. Noe mer ved boligkjøp og etablering av bedrift, ellers sjeldnere?

Det gir store besparelser for kundene, selv om bankene beholder store overskudd; og gjør det mindre lønnsomt å ha ansatte på lokalkontorene. 

For de eldre uten nettbank eller digital kompetanse blir det dyrere eller mer tungvint å være bankkunde. Kanskje noen vil starte Seniorbanken?

 

 

Mobilen er fremtidens bank?

Tilbudet av mobile banktjenester har vært økende og de fleste banker tilbyr i dag ulike tjenester i form av en app. Og i tillegg gjennom vanlige nettsider tilgjengelige via mobilens nettleser. Spørsmålet i SIFO-surveyen var tilknyttet betalinger ved faktura, pengeoverføring eller annet gjennom mobilbank-løsninger.

Som figuren under viser har andelen som oppgir å bruke slike tjenester økt betydelig fra 24 % i 2013 til 41 % i 2015.

Gruppen av brukere i alderen 18-29 år har økt fra 41 % i 2013 til hele 66 prosent i 2015. For 30 - 44 åringene er det halvparten som benytter mobilbanken. Vi ser en noe mer moderat bruk i aldersgruppen 45-59 år, og fortsatt relativt lav bruk hos de over 60 år (fra 7 % til 13 %).

 
Figur: Andel som har benyttet mobilen til betaling med mobil bank siste 12 måneder, totalt og etter kjønn og alder.

Kilde: SIFO - Statens institutt for forbruksforskning. 

 

Hvis vi fremskriver denne utviklingen - og spesielt for de unge under 30 år, vil det skje en bank-revolusjon.

Bankene skal selv ha bank, fra innovative tilbydere av fremtidens mobilbank-løsninger?

VIPPS 2020.