hits

Glem 65 prosent skatt!

kommentarer

En trussel om 65 prosent skatt er ikke smart kommunikasjon.

Uansett hva makromodellene spår hvis vi ikke gjør noen endringer før 2060. Men det er helt sikkert en ny normal for norsk økonomi, hvor normalt næringsliv skal skape ny vekst.

Usikkert for Norge

Vi er inne i en svært usikker periode for norsk økonomi, både som følge av oljenedturen og omstillingsbehov. Det er ikke slik at alle ansatte som mister jobben flytter etter jobbene.

Men også fordi arbeidskraften er veldig dyr sammenliknet med andre land. Dermed kreves høy lønnsomhet og gode priser for å betale 600-800.000 kr i årslønn.

Oljeavhengighet i revers

Utfordringen med todelingen av norsk økonomi og for stor oljeavhengighet, har gått i revers raskere enn noen trodde. Arbeidsledigheten i Rogaland har gått fra lavest i landet (2 prosent) til høyest i landet (4,9 %) i perioden 2014 til i dag.  

Finanskrisen var en helt ekstraordinær situasjon, hvor politikere, Norges Bank, myndigheter forstod alvor høsten 2008, og tiltakspakke på 20 milliarder fulgte i januar 2009. Videre måtte tilliten til pengemarkedet gjenopprettes.  

Sakteflytende krise 

Denne krisen er mer som sakteflytende sirup. Arbeidsledigheten stiger sakte, men sikkert. DnB Markets spår 5,5 - 6 % i 2017, som er det høyeste på over 20 år.

Veldig mange ansatte er usikre på nedbemanning og får sluttpakketilbud.

Videre går det langt bedre i fylker som har mer tradisjonell eksportindustri, som Telemark, Østfold og Innlandsfylkene. Det skyldes svak kronekurs, tilgang på rimeligere ingeniører og samferdselssatsinger.

Oslo kommer gjennom krisen!

Og i Oslo og Akershus går tjenestenæringer som IKT, konsulenter, varehandel og boligbransjen godt fortsatt. Videre er det store jobbmuligheter innen offentlig og kommunal sektor.

Spørsmålet er om offentlig virksomhet skal øke trykket med Keynes-tiltak eller starte innsparingen med kutt i budsjettene?

Det kommer helt sikkert gode ideer i Produktivitetskommisjonen i dag. Langt viktigere enn skatt på skyhøye 65 % i 2060, hvis vi lar det skure og gå - er konkrete tiltak for en mer nyskapende og dynamisk økonomi.