hits

Jobbregnskapet i oljenedturen

kommentarer

Arbeidsmarkedet i Norge har vært langt bedre enn i våre europeiske naboland. Det skyldes en turbo gjennom arbeidsmarkedet som følge av oljenæringens positive ringvirkninger. Vi har hatt drahjelp fra konsumvekst og høye lønninger samt offentlig pengebruk. 

Kun 1% vekst i 2015.

For 2015 er situasjonen langt svakere viser tall fra SSB. Veksten stanser opp og legger seg på lave 1 % for fastlands-Norge. 

Vi er preget av at flere omstillinger skjer samtidig:

  • Fra oljeøkonomi til mer normal økonomi.
  • Fra tradisjonell business til ny "delingsøkonomi"
  • Fra yngrebølge til eldrebølge i arbeidslivet.
  • Fra store selskaper med jobbvekst til "effektivisering"
  • Fra offentlig sysselsettingsmotor til noe mer brems?

La oss se på noen viktige nøkkeltall på arbeidsmarkedet:

 Nedgang oljeklyngen Samlet ca 16.000 tapte jobber som er netto registrert i disse bransjene fra 4.kv 2014 til 4.kv 2015.

Reiseliv, bygg og eldrebølgen skaper nye jobberFra 4.kv 2014 til 4.kv 2015 var jobbveksten god innen reiseliv med 3.100 nye jobber, bygg &anlegg +4.900 og helse/omsorg med ca 12.000 flere jobber.

Offentlig sektor bidrar ogsåDet er en vekst i 11.000 jobber i offentlig sektor i perioden 4.kv 2014 til 4.kv 2015.

Med de store omstillingene er det vanskelig å lage prognoser for arbeidsmarkedet fremover. NyAnalyse vil bidra til å forenkle og forklare slik at politikerne tar de kloke valgene for fremtiden.