hits

Nydalens tenketank

kommentarer

Møtested Nydalen for de borgerlige partiene må sette tonen for den lange valgkampen. Det nytter ikke med stadig uenighet om håndteringen av flyktninger. 

Flere utfordringer står i kø for den sittende Regjeringen: 

  • Oljenedturen sprer seg til andre næringer.
  • Arbeidsledigheten stiger mest i blå regioner på Vestlandet
  • Roboter og delingsøkonomi skaper frykt i fagforeningene
  • En storstilt effektivisering av offentlig sektor frigjør arbeidskraft
  • Skattereformen er ikke i havn.
  • Høyere arbeidsledighet i innvandrer-gruppene 1-2 år fram i tid.

Det finnes ikke en perfekt politikk for en slik utfordring!

Svaret fra Erna ble "supergruppe" - eller arbeidsgruppe med firerbanden av nestledere i partiene.

De skal jobbe med det grønne skiftet og omstilling, sier hun.

Solberg tilføyer at hun ser for seg at dette er et arbeid som vil pågå i flere år framover, også inn i neste stortingsperiode

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/03/01/1557/konomi/de-borgerlige-med-ny-arbeidsgruppe-for-konomien

Noen økonomiske trender som blir viktig er olje, arbeidsmarkedet og nyskaping. Men det mangler noe statistikk også.

Faser ned i olje: Det er tydelig at lønnskostnadene bremser ned noe innen oljå. 

Figur: Nedgangen i lønnsutgifter i oljesektoren (-5% eller 3,9 mrd kr)

 
Kilde: SSB.

Rundt 20-30.000 jobber er borte innen olje inkl. leverandørindustrien, men langt færre dukker opp i offentlig statistikker.

Hva er forklaringen bak?

Bonanza av oppstartere, eller?

Samtidig er det svært mange om starter nye bedrifter. En stor og voksende gruppe er 50- og 60 -åringer som ikke melder seg hos NAV.  

Hvorfor så mange nye foretak?  Det er enkeltmannsforetak som vokser i høyest fart det siste året.

Selvstendige konsulenter i bøtter og spann, som er sin egen sjef - og har full frihet. Kanskje kombinert med sluttpakke eller en god pensjonsordning.

Andre er oppstartere mens de leter etter en fast jobb i et vanskelig marked. Hordaland går foran: Nye foretak

Størst del satsar på teknisk og vitskapleg tenesteyting

I 2015 vart det registrert flest nye føretak innanfor næringane fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting (15 prosent), byggje- og anleggsverksemd (14 prosent) og varehandel (12 prosent).

Flest nye føretak vart registrerte i Oslo og Akershus i 2015. Størst absolutt auke i talet på nye føretak frå 2014 til 2015 var i Hordaland. Totalt vart det registrert i underkant av 5 600 nye føretak ivestlandsfylket, som inneber ein auke på drygt 260 føretak frå året før.

Se flere tall hos SSB her:

http://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/foretak/kvartal/2016-02-22#content

Tall på arbeidsmarkedet

På hvilken måte kan vi vurdere arbeidsmarkedet i en periode med stigende "egenetablering" og flere som tar videre studier?

Kanskje det er på tide at brutto vekst i antall jobber blir tydelig i SSBs tallgrunnlag?

Vi trenger et mål på nyskapingen i samfunnet. Og det må inkludere nye jobber per bransje og region!