hits

Kronekursen gonna make Norway great again

kommentarer

Hva skjer med norsk konkurranserettet eksportnæring om dagen?

Jo, vi opplever en kraftig forbedring i kostnadsforskjellen på norsk og utenlandsk arbeidskraft. 

Det skjer fordi hele verden ser at lav oljepris har gjort Norge fattigere. Færre ønsker å sitte med norske kroner, og derfor er dollar, euro og svenskekronen dyr.

Nordmenn vil velge norsk sommerferie i 2016, hvis lommeboka får bestemme.     

Kronekursen gonna make Norway great again...

Det er enkelt for norsk eksportindustri om dagen. Konkurranse med våre nærmeste konkurrenter er 20 %-poeng bedre enn i 2012. Og det er ikke vanlig utvikling for norske lønninger. Teknisk beregningsutvalg slår fast at vår ulempe angående industrilønninger er redusert fra 57 % til 37 %. 10 år med høyere lønnsvekst enn nabolandene er korrigert på noen få år.   

Good times - innen fisk, sjømat og reiseliv!

Over natten, eller når valutakontrakter går ut, opplevde sjømatbransjen og reiseliv et fantastisk år i 2015. Eksport av sjømat passerte 50 mrd kroner, og det kom 75% flere kinesere til Norge.  

Leverandørindustrien har klart å kutte lønnskostnader med færre ansatte - og svært mange norske selskaper har vunnet kontrakter hos Johan Sverdrup-feltet!

Konkurransen mot import er mindre skremmende innen ulike "duppe-dingser" osv.

Flaks eller dyktighet?

Så kronen er vår venn i nøden da oljeprisen og -investeringene stupte gjennom 2015. Sentralbank-sjefen har satt ned renten flere ganger, og det har gjort kronen svakere. Internasjonale markeder har videre sett på oljeprisfallet og holdt seg unna en "døende" oljeøkonomi. Det har vært litt flaks der også.

Politikerne har fått "kriseforståelsen" i deler av folket, særlig vestlandet, slik at de kan starte flere reformer. 

Fornyelsen av offentlig sektor skal inn i en avgjørende fase. Mer digitalisering, bedre organisering, og færre kommuner. 

Hvis oljeprisen begynner å stige igjen, vil kronen styrke seg - og konkurranseevnen gå rett på trynet?

Reformene bremser og alt blir "status quo" igjen. Vi blir den "rike, stygge andungen" i Europa.

 

Drahjelpen fra svak krone er ingen garanti for arbeidsmarkedet og vår fremtid. 

Hvordan skal Erna "make Norway great again"?