hits

Sivs tale: Megaproblemer i Oljelandet.

kommentarer

Kjære blå kamerater på Hurdalsjøen!

Det er bare to ting som gjelder i Statsbudsjettet for 2017. Billig valgflesk og dynamiske skattekutt.

Slik kunne Siv Jensen startet talen foran budsjettkampene på Hurdal. 

Og videre med Delillos: "Her kommer tøffe, tøffe tøffe tøff. 

 

Norges honningkrukke eller Pensjonsfondet er i megaproblemer. Det betyr at vi er på vei til å bli en helt vanlig økonomi. Nesten. 7.066 mrd kroner på sparebøssen hjelper det. Men skal vi spare eller bruke mer penger?

Målet: Hver eneste store satsing må dekkes inn ved kutt på andre områder eller skatteøkninger. Evt. kan det brukes mer oljepenger midlertidig for å holde hjulene igang.

  • Utfordring nr 1:
  • Oljeprisen ligger i dag på 39-40 dollar og vi mister store skatteinntekter fra oljenæringen. Lavere inntekter ca 36 mrd kroner i 2017 hvis olje og dollarkurs er som i dag. (NB 2016 spådde 474 kr i oljepris mot dagens 335 kr).
  • Utfordring nr 2:
  • Flyktningtilstrømmingen koster milliarder av kroner. Anslag høyere utgifter ca 14 mrd kroner i 2017 fra 66.000 flyktninger i 2015-2016.
  • Utfordring nr 3:
  • Økende arbeidsledighet gir færre skatteinntekter, høyere trygder. Økte utgifter ca 5 mrd kroner + noe lavere inntekter.
  • Utfordring nr 4:
  • Skattereformen er ikke i havn, men det er lovet betydelig kutt i selskapsskatten. Tapte inntekter på 5-8 mrd kroner i 2017 (kun bedrifter).
  • Lavere utbytte fra Statoil: 2-3 mrd kr.  

Samlet betyr det at: Erna og Siv starter budsjettarbeidet med en betydelig motbakke.

 

Andre utfordringer: Regjeringen har lovet satsinger på utdanning, forskning, helse, politi og forsvar, samferdsel osv.

I tillegg er det Stortingsvalg i budsjettåret 2017 som betyr at budsjettet må tilføres en god dose valgflesk. 

Det betyr billig valgflesk til folk flest på neste statsbudsjett! 

Finansministeren gir sikkert premie til alle statsråder som klarer å finne realistiske kutt i andres fagbudsjetter. Alltid vanskelig å finne på eget budsjett.

Forslag : Nullvekst i antall årsverk, spesielt innen adm. Mulig innsparing 1-2 mrd kr i staten. Mer i kommune-Norge?

Forslag 2:  Uendret skattenivå. Økninger i grønne skatter. Innsparing 5-8 mrd kr hvis det gir balanse.

Eks. En økning i veibruksavgiften på bensin og autodiesel med 20 pst. gir avgiftsinntekt ekstra på ca 2,8 mrd kroner (2016-tall).

Forslag 3: Høyere egenandeler på sykelønn. 90% sykelønn for ansatt, og lenger arbeidsgiverperiode (17 dager), gir ca 1 mrd kr årlig.

Som finanspolitisk sjef, Svein Flåtten, slår fast i dagens fem kjappe i DN:

"Oljepris, asyltilstrølmming, ledighet - vi har flere store utfordringer enn vi har hatt før." 

 

Det positive er at oljeprisen stiger på helt kort sikt, og at innvandringen er bremset opp noe siden november/desember. Midlertidig?

Et statsbudsjett er en stor dynamisk masse av inntekter og utgifter, hvor det skjer store endringer underveis i anslagene. Og justeringer av konjunkturbaserte endringer som dagpenger og midlertidig skattesvikt redder en del av handlingsrommet for 2017. 

En ting er sikkert: Det blir tøffe diskusjoner på bakrommet frem til budsjettet spikres i august.