hits

Tiltakspakke kommer i Revidert budsjett

kommentarer

Norges Bank har kuttet renten til historisk lave 0,5 prosent, og det kan holde kronekursen svak de neste månedene. Det gir et bidrag til deler av eksportnæringene som vil oppleve bedre lønnsomhet og reiselivsnæringen.

På den annen side er det langt større utfordringer som Vestlandet står overfor hvis oljeprisen ikke øker kraftig. Vi tror at en utvidet tiltakspakke i Revidert budsjett som bidrar med målrettede prosjekter i de regioner som trenger det mest, er rett medisin nå. De økonomiske perspektiver er dystrere i mars 2016 enn da Statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor. Den lokale arbeidsledigheten i Rogaland har steget fra lavest i landet (2-2,5 prosent) til høyest i landet med ca 4,7 prosent i dag, og det kan bli verre. Boligmarkedet er under sterkt press i regionen og det er allerede klare tegn på lavere vekst og stagnasjon innen varehandel og restaurant.

10.000 nye jobber. Ordføreren i Stavanger har satt et visjonært mål om 10.000 nye jobber fra blant annet ny teknologi og det grønne skiftet innen 2020. Det er viktig med slike målsetninger og Regjeringen vil sikkert bidra. Det vil ifølge våre beregninger skaffe arbeid til 3.000 flere innen andre næringer basert på deres konsumbidrag.

Vi vet samtidig at 3.000 flere på arbeidsledighetstrygd koster samfunnet over 640 millioner kroner, og i tillegg rundt 270 millioner kroner i tapte skatteinntekter. Det er storstilt sløsing med samfunnets ressurser.

Bedriftsbidraget som gir velferd. I det store jobbregnskapet er det private bedrifter som gir grunnlaget for velferden i samfunnet. Hvis oljebidraget faller dramatisk tilbake er politikere mer avhengig av vanlige bedrifter, og de som skaper jobber i lokalsamfunnet. Et eksempel på hvor viktig bedrifters samfunnsbidrag er for velferden, ble synliggjort av beregningen NyAnalyse gjorde for anleggsentreprenøren Risa AS. Omsetningen, innkjøp fra underleverandører og skatter fra bedriften, underleverandører og de ansatte, kunne betale for nærmere 1.000 lærerårsverk i skolen eller over 4000 kommunale barnehageplasser.

Rentekuttet fra sentralbanken er ikke godt nytt for AS Norge. Det betyr at vi er nødt til å endre og omstille samfunnet, og lete etter bedre verktøy som kan supplere pengepolitikken. For å underbygge og støtte arbeidsmarkedet på Vestlandet, vil det være langt mer enn et rentekutt som trengs. Sentralbanksjefen sa i årstalen at politikerne har handlingsrom i finanspolitikken:.

" Når arbeidsledigheten øker, slik vi nå opplever, kan det også være riktig å utnytte handlingsrommet vi har i finanspolitikken. Vi må unngå at nedgangen i produksjon og sysselsetting blir selvforsterkende og dermed større enn nødvendig. Men økt oljepengebruk bør i hovedsak finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere. Finanspolitikken må også ta hensyn til at lavere oljepris betyr mindre penger å rutte med på lengre sikt".

Rentevåpenet er delvis brukt opp og de regionale forskjeller krever noe mer målretting av virkemidler. Derfor tror jeg at en utvidet tiltakspakke vil komme i Revidert budsjett i mai. Vestlandet står først i køen.